УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење

Студијска целина:
Архитектонске технологије – Архитектонске конструкције 1 и материјали

Предмет:
ОАСА-11050: Материјали и физика зграда
ИАСА-11050: Материјали и физика зграда

Обавештавају се студенти који су поново уписали предмет ОАСА-11050 и ИАСА-11050: Материјали и физика зграда да се поени стечени током наставе у претходном периоду (активност на предавањима и колоквијуми) не признају, већ их студент поново стиче редовним праћењем наставе и полагањем колоквијума у текућој школској години.

Из кабинета