УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

201819_reklama-MAS_800x600_drugi_rok

Општи услови из МАС Информатора 2018 - ДРУГИ УПИСНИ РОК

Архитектонски факултет у Београду у другом уписном року уписује у прву годину мастер академских студија 2018/19:

На студијски програм Архитектура, на све модуле, укупно 19 студената који плаћају школарину, и то:
– На модул Архитектура се уписује укупно 10 студената који плаћају школарину;
– На модул Урбанизам се уписује укупно 5 студента који плаћају школарину;
– На модул Архитектонске технологије се уписује укупно 2 студента који плаћају школарину;
– На модул Архитектонско конструктерство се уписује укупно 2 студента који плаћају школарину.

На студијски програм Интегрални урбанизам укупно 9 студената који плаћају школарину.

На студијски програм Унутрашња архитектура укупно 11 студената који плаћају школарину.

Страни држављанин може се уписати под истим условима као и држављанин Републике Србије, у оквиру квоте предвиђене за упис и плаћа школарину.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет.

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако има решење о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Београду и упис конкретног студијског програма. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Лица са инвалидитетом, односно припадници ромске националне мањине, која су применом Програма афирмативних мера уписала и завршила основне академске студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета на мастер академске студије се уписују применом Програма афирмативних мера, уколико се за такав програм изјасне, а до 1% на буџетску квоту.

Накнада за полагање пријемног испита износи 5.000,00 дин. Уплатом накнаде кандидати стичу право конкурисања на један, или више студијских програма. За сваки студијски програм, кандидат попуњава посебан пријавни лист.

Годишња школарина, за студенте прве године студија који плаћају школарину, утврђена је у износу од 240.000,00 динара.

Годишња школарина за студенте стране држављане износи 3.000 евра.

Право на рангирање ради уписа на студијске програме, којима је за упис предвиђено полагање пријемног испита, стичу кандидати који су полагали одговарајући пријемни испит.

Право на упис стичу кандидати који се налазе на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат који је стекао право уписа на више коначних ранг листа или на свим, има право да бира на који ће се студијски програм или модул уписати и то у статусу према рангу на одговарајућој коначној ранг листи. Кандидат ће избор модула или студијског програма извршити приликом уписа на студијске програме. Кандидат може уписати више студијских програма, али само на једном може бити у статусу студента финансираног из буџета.

Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на Коначној ранг листи, у року утврђеном конкурсом.

Термински план

Пријављивање кандидата обавиће се у ЧЕТВРТАК 11. ОКТОБРА 2018. године од 10 до 15 сати у соби 205.

Истицање листе пријављених кандидата, са личним подацима и подацима о успеху на претходно завршеним студијама, на огласној табли и сајту Факултета: ЧЕТВРТАК, 11. ОКТОБАР 2018. године у 20 сати.

Подношење примедби Комисији за спровођење уписа на евентуално погрешно унете личне и податке о успеху на претходно завршеним студијама (техничке грешке): ПЕТАК, 12. ОКТОБАР 2018. од 11-12 сати у Архитектонско рачунарском центру.

Истицање распореда кандидата по салама на огласној табли Факултета: ПОНЕДЕЉАК, 15. ОКТОБАР 2018. године у 9 сати.

ОДРЖАВАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:

  • ПОНЕДЕЉАК, 15. ОКТОБАР 2018. У 10 САТИ НА АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – АРХИТЕКТУРА
  • ПОНЕДЕЉАК, 15. ОКТОБАР 2018. У 13 САТИ, НА АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА

Кандидати су дужни да дођу на Архитектонски факултет најкасније сат времена пре почетка пријемног испита.

Истицање прелиминарне ранг листе: УТОРАК, 16. ОКТОБАР 2018. у 20 сати.

Подношење жалбе Комисији за спровођење уписа на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на прелиминарној ранг листи, може се извршити искључиво лично, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе, у писаном облику, на обрасцу који ће кандидат добити приликом подношења жалбе: СРЕДА, 17. ОКТОБАР 2018. од 09 до 15 сати и ЧЕТВРТАК, 18. ОКТОБАР 2018. од 09 до 12 сати у соби 215а.

Објављивање решења Комисије на поднету жалбу: ЧЕТВРТАК, 18. ОКТОБАР 2018. до 20 сати.

Подношење жалбе Декану на решење Комисије за спровођење уписа, може се извршити искључиво лично, у року од 24 сата од истека рока за доношење решења Комисије за спровођење уписа по жалби кандидата, у писаном облику, на обрасцу који ће кандидат добити приликом подношења жалбе: ПЕТАК, 19. ОКТОБАР 2018. од 09 до 20 сати у соби 215а.

Објављивање коначне одлуке Декана на поднету жалбу: ПОНЕДЕЉАК, 22. ОКТОБАР 2018. до 12 сати.

Објављивање коначне ранг листе на огласној табли и на сајту Факултета: ПОНЕДЕЉАК, 22. ОКТОБАР 2018. до 15 сати

ИЗМЕЊЕН ТЕРМИНСКИ ПЛАН: МАС 2018/19. – ДРУГИ УПИСНИ РОК

Упис кандидата

Упис кандидата:

  • УТОРАК, 23. ОКТОБРА 2018. године у 9 сати. Прозивање за кандидате који су стекли право на упис до попуне свих места на свим студијским програмима, испред собе 205.
  • Кандидати који су стекли право на упис а не упишу се 23. октобра, до 14 сати, губе то право и Факултет ће на њихово место уписати кандидате према редоследу на Коначним ранг листама.
  • УТОРАК, 23. ОКТОБРА 2018. године у 15 сати, испред собе 205, прозивање за кандидате према редоследу на коначној ранг листи до попуњавања квоте за упис на свим студијским програмима.

Детаљне информације

Детаљне информације о условима, начину и поступку уписа у прву годину Мастер академских студија 2018/19. објављене су у МАС ИНФОРМАТОРУ 2018 – ДРУГИ УПИСНИ РОК:

ИНФОРМАТОР: Мастер академске студије 2018/19. – ДРУГИ УПИСНИ РОК