УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Изложба радова студената четврте године Интегрисаних академских студија архитектуре 2017/18: “Стари град Топола – Нови центар”

Изложба студентских радова у простору Карађорђевог града у Тополи.

Изложба радова студената четврте године Интегрисаних академских студија архитектуре под називом “Стари град Топола – Нови центар” отворена је у Тополи је у Карађорђевом граду, у петак 21. септембра 2018. године. Пројекти су урађени у оквиру предмета ИАСА-48061 СТУДИО М06У – Пројекат – 2017/18 под менторством проф. др Владана Ђокића, доцента др Милице Милојевић и асистента Младена Пешића.

Задатак студената је био да истраже амбијенталне вредности подручја Карађорђевог града у Тополи и провере програмско-просторне могућности уређења новог центра. Изложбу, која је отворена у оквиру прославе Дана општине Топола, прати и публикација која је зборник семестралних пројеката. Изложба и публикација резултат су сарадње Архитектонског факултета из Београда, Општине Топола, Туристичке организације „Топола“ и Библиотеке „Радоје Домановић“ из Тополе.

Изложба ће бити отворена до 15. октобра 2018. године.

Izlozba_STUDIO-M06U-–-PROJEKAT_Djokic_201718_06

Izlozba_STUDIO-M06U-–-PROJEKAT_Djokic_201718_02

Публикација – зборник семестралних пројеката.

Изводи из рецензија публикације:

Преглед тема којима су се студенти бавили открива елементе који су стављени у фокус приликом рада – визуре, (раз)мере, форме, процесе, границе, атрактере, заједницу и дух места. Сваки од пројеката понудио је своју идеју нове препознатљивости која се заснива на специфичној одредници градске форме (просторни елемент, матрица, регулација, композиција), урбаним токовима и друштвеним посебностима, а предложени садржаји у потпуности одговарају савременим потребама градског центра.
др Александра Ступар
ванредни професор Архитектонског факултета у Београду

Одјеци савременог односа према трансформабилности, недовршености, флуидности некада непредвидљивих токовима развоја града могу се пратити кроз све пројекте. Избор познатих мотива зидина града, зида као лимеса, порозности колонаде и трема само су неки од начина да се традиционалан оквир урбаности чита на нов и свеж начин. Слика града није замрзнути оквир већ живљени простор који је креиран у интеракцији наслеђених структура и савремених токова живота града.
др Ана Никезић
ванредни професор Архитектонског факултета у Београду

Izlozba_STUDIO-M06U-–-PROJEKAT_Djokic_201718_07

У центру слике (с лева на десно): асистент Младен Пешић и доцент др Милица Милојевић, са студентима.