UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Prva međunarodna konferencija: Proizvodnja u urbanim sredinama (Production in Urban Environments – ProdUrb 2018)

ProdUrb-2018_graphic

Logo-PRODURB18_opt

U ime organizacionog odbora PRODURB 2018, pozivamo Vas da učestvujete na prvoj međunarodnoj konferenciji o Proizvodnji u urbanim sredinama (1st International Conference on Production in Urban Environments – PRODURB 2018) koja će se održati od 17. do 19. oktobra 2018. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Konferenciju organizuju Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i Univerzitet Minjo iz Portugala.

O konferenciji:
Sa polovinom svetske populacije koja već živi u urbanim sredinama i povećanjem proizvodnje kao neophodnosti budućeg ekonomskog rasta, gradovi već integrišu proizvodnju u svoju matricu.

Tradicionalni oblici proizvodnje i metoda urbanog planiranja doprineli su rastu socijalnih, ekonomskih i ekoloških problema koji označavaju prošli milenijum. Širenje gradova, nejednakost, zagađenje, kruta ograničenja, prepreke zoniranja definišu svakodnevni život u urbanim sredinama. Tražnja za novim pristupom u organizovanju proizvodnje, uz suprotne direktive i ciljeve postojeće tradicionalne metode, sve više raste. Jedan od sistema koji teorija nudi kao rešenje nasleđenog haosa je sistem proizvodnje u urbanim sredinama.

Proizvodnja u urbanim sredinama može se definisati kao manufaktura, industrijska i poljoprivredna kao i niz drugih usluga koje se pružaju unutar i oko gradova na slobodnom tržištu. Usluge uključuju korišćenje gradskih stanovnika kao radnika, veze sa gradskim potrošačima, direktni uticaji na urbanu ekonomiju (pozitivne i negativne), koji su deo urbanog prostornog sistema, koji se takmiče za zemljište sa drugim urbanim funkcijama, pod uticajem urbanističkih politika i planova , korišćenje tipičnih urbanih resursa itd.
Iako su istraživanja na ovu temu sprovedena u različitim disciplinama, čini se da su sve ograničene unutar specifične naučne niše, bez znanja o mogućnostima koje sistem nudi. Najupadljivija karakteristika koja razlikuje proizvodnju u urbanim sredinama jeste da je integrisana u urbanu ekonomiju i da je uklopljena u interakciju sa prostornom strukturom grada. U budućnosti ova proizvodnja postaje sastavni deo urbanog sistema, sa mogućnošću da se na neodređeno vreme menja.

Opšti ciljevi ove konferencije su promocija i ponuda sinergetskog pristupa koji može doprineti budućim studijama i razvoju, implementaciji i promociji znanja o proizvodnji u urbanim sredinama, kroz diskusiju i razmenu multidisciplinarnih znanja, kao i iskustava i naučnih i tehničkih rezultata.

PRODURB 2018 pruža idealnu akademsku platformu za istraživače da prezentuju najnovije rezultate istraživanja i opišu nove tehnologije i pravce proizvodnje u urbanim sredinama. Širenje, nejednakost, zagađenje, kruta ograničenja i regulative, prepreke zoniranja definišu svakodnevni život u urbanim sredinama. Tražnja za novim pristupom u organizovanju proizvodnje, uz suprotne direktive i ciljeve postojeće tradicionalne metode, sve više raste.

Na prvoj međunarodnoj konferenciji o proizvodnji u urbanim sredinama, odabrani radovi će biti objavljeni u indeksiranom časopisu FME TRANSACTIONS.

S toga vas pozivamo da nam se pridružite u uspehu konferencije i ovog naučnog događaja, koji će se sastojati od posebnih sesija, tutorijalnih sesija, usmenih sesija i drugih vizuelnih prezentacija.

Preporučene teme uključuju, ali se ne ograničavaju na:

• velike i složene proizvodne mreže
• proizvodnja u zajednici / PS
• proizvodnja na bazi društvene mreže / PS
• koprodukcija
• mikro i pojedinačno preduzeće
• sveobuhvatni i proizvodni sistemi u oblaku
• sistemi za podršku odlučivanju
• sistemi za servisiranje proizvoda (PSS)
• poslovni modeli
• osiguranje kvaliteta i sertifikati
• studije slučaja
• izvor društvenih mreža / mase
• niske cene mašina i alata
• održivost i samozapošljavanje
• aditivne tehnologije
• digitalizacija
*PS – proizvodni sistem
• grad kao proizvodni polis / naturopolis
• super-eko urbana sredina
• odgovoran grad
• pametan grad
• de-urbanizacija
• urbana proizvodnja
• urbana poljoprivreda / poljoprivreda
• projektovanje proizvodnih prostora
• poseban uticaj
• transformativne promene
• istorija
• socijalni aspekti
• infrastruktura
• enterijer i dizajn nameštaja
• dizajn proizvoda u kontekstu proizvodnje u urbanim sredinama.

Svi pristigli radovi proći će kroz proces dvostruke anonimne recenzije. Originalni naučni radovi preporučeni od strane recenzenata i prihvaćeni od strane Naučnog odbora biće publikovani u časopisu FME TRANSACTIONS.

Pristup konferenciji je slobodan.

Dodatne informacije su dostupne na zvaničnom sajtu konferencije:
https://produrb18.wixsite.com/produrb18

Naučni odbor:

 • Prof. Christoph Herrmann, Technische Universität Braunschweig (Germany)
 • Prof. Cidalia Silva, School of Architecture, University of Minho (Portugal)
 • Asst. Prof. Danilo Furundzic, Faculty of Architecture, University of Belgrade (Serbia)
 • Assoc. Prof. Dragan Marcetic, Faculty of Architecture, University of Belgrade (Serbia)
 • Asst. Prof. Dragan Vasovic, Faculty of Architecture, University of Belgrade (Serbia)
 • Prof. Emanuele Carpanzano, University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (Switzerland)
 • Prof. Eugenio Simonetto, University of Santa Maria (Brasil)
 • Prof. Fernando Romero, School of Engineering, University of Minho (Portugal)
 • Prof. Goran Putnik, University of Minho (Portugal)
 • Prof. Gunther Shuh, RWTH Aachen (Germany)
 • Prof. Ivo Oliveira, School of Architecture, University of Minho (Portugal)
 • Prof. Jovan Filipovic
 • Prof. Maria Manuel Oliveira, School of Architecture, University of Minho (Portugal)
 • Prof. Marta Labastida, School of Architecture, University of Minho (Portugal)
 • Prof. Osvaldo Quelhas, Universidade Federal Fluminense (Brazil)
 • Prof. Paulo Garrido, School of Engineering, University of Minho (Portugal)
 • Prof. Peter Butala, University of Ljubljana (Slovenia)
 • Prof. Rute Carlos, School of Architecture, University of Minho (Portugal)
 • Prof. Semi Kara, University of New South Wales (Australia)
 • Dr. Takeshi Takenaka, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology – AIST (JAPAN)
 • Assoc. Prof. Uros Radosavljevic, Faculty of Architecture, University of Belgrade (Serbia)
 • Prof. Vladan Djokic, Faculty of Architecture, University of Belgrade (Serbia)