УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

ProdUrb-2018_graphic

Logo-PRODURB18_opt

У име организационог одбора PRODURB 2018, позивамo Вас да учествујете на првој међународној конференцији о Производњи у урбаним срединама (1st International Conference on Production in Urban Environments – PRODURB 2018) која ће се одржати од 17. до 19. октобра 2018. године на Архитектонском факултету у Београду. Конференцију организују Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, Факултет организационих наука Универзитета у Београду и Универзитет Мињо из Португала.

О конференцији:
Са половином светске популације која већ живи у урбаним срединама и повећањем производње као неопходности будућег економског раста, градови већ интегришу производњу у своју матрицу.

Традиционални облици производње и метода урбаног планирања допринели су расту социјалних, економских и еколошких проблема који означавају прошли миленијум. Ширење градова, неједнакост, загађење, крута ограничења, препреке зонирања дефинишу свакодневни живот у урбаним срединама. Тражња за новим приступом у организовању производње, уз супротне директиве и циљеве постојеће традиционалне методе, све више расте. Један од система који теорија нуди као решење наслеђеног хаоса је систем производње у урбаним срединама.

Производња у урбаним срединама може се дефинисати као мануфактура, индустријска и пољопривредна као и низ других услуга које се пружају унутар и око градова на слободном тржишту. Услуге укључују коришћење градских становника као радника, везе са градским потрошачима, директни утицаји на урбану економију (позитивне и негативне), који су део урбаног просторног система, који се такмиче за земљиште са другим урбаним функцијама, под утицајем урбанистичких политика и планова , коришћење типичних урбаних ресурса итд.
Иако су истраживања на ову тему спроведена у различитим дисциплинама, чини се да су све ограничене унутар специфичне научне нише, без знања о могућностима које систем нуди. Најупадљивија карактеристика која разликује производњу у урбаним срединама јесте да је интегрисана у урбану економију и да је уклопљена у интеракцију са просторном структуром града. У будућности ова производња постаје саставни део урбаног система, са могућношћу да се на неодређено време мења.

Општи циљеви ове конференције су промоција и понуда синергетског приступа који може допринети будућим студијама и развоју, имплементацији и промоцији знања о производњи у урбаним срединама, кроз дискусију и размену мултидисциплинарних знања, као и искустава и научних и техничких резултата.

PRODURB 2018 пружа идеалну академску платформу за истраживаче да презентују најновије резултате истраживања и опишу нове технологије и правце производње у урбаним срединама. Ширење, неједнакост, загађење, крута ограничења и регулативе, препреке зонирања дефинишу свакодневни живот у урбаним срединама. Тражња за новим приступом у организовању производње, уз супротне директиве и циљеве постојеће традиционалне методе, све више расте.

На првој међународној конференцији о производњи у урбаним срединама, одабрани радови ће бити објављени у индексираном часопису FME TRANSACTIONS.

С тога вас позивамо да нам се придружите у успеху конференције и овог научног догађаја, који ће се састојати од посебних сесија, туторијалних сесија, усмених сесија и других визуелних презентација.

Препоручене теме укључују, али се не ограничавају на:

• велике и сложене производне мреже
• производња у заједници / ПС
• производња на бази друштвене мреже / ПС
• копродукција
• микро и појединачно предузеће
• свеобухватни и производни системи у облаку
• системи за подршку одлучивању
• системи за сервисирање производа (ПСС)
• пословни модели
• осигурање квалитета и сертификати
• студије случаја
• извор друштвених мрежа / масе
• ниске цене машина и алата
• одрживост и самозапошљавање
• адитивне технологије
• дигитализација
*ПС – производни систем
• град као производни полис / натурополис
• супер-еко урбана средина
• одговоран град
• паметан град
• де-урбанизација
• урбана производња
• урбана пољопривреда / пољопривреда
• пројектовање производних простора
• посебан утицај
• трансформативне промене
• историја
• социјални аспекти
• инфраструктура
• ентеријер и дизајн намештаја
• дизајн производа у контексту производње у урбаним срединама.

Сви пристигли радови проћи ће кроз процес двоструке анонимне рецензије. Оригинални научни радови препоручени од стране рецензената и прихваћени од стране Научног одбора биће публиковани у часопису FME TRANSACTIONS.

Приступ конференцији је слободан.

Додатне информације су доступне на званичном сајту конференције:
https://produrb18.wixsite.com/produrb18

Научни одбор:

 • Prof. Christoph Herrmann, Technische Universität Braunschweig (Germany)
 • Prof. Cidalia Silva, School of Architecture, University of Minho (Portugal)
 • Asst. Prof. Danilo Furundzic, Faculty of Architecture, University of Belgrade (Serbia)
 • Assoc. Prof. Dragan Marcetic, Faculty of Architecture, University of Belgrade (Serbia)
 • Asst. Prof. Dragan Vasovic, Faculty of Architecture, University of Belgrade (Serbia)
 • Prof. Emanuele Carpanzano, University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (Switzerland)
 • Prof. Eugenio Simonetto, University of Santa Maria (Brasil)
 • Prof. Fernando Romero, School of Engineering, University of Minho (Portugal)
 • Prof. Goran Putnik, University of Minho (Portugal)
 • Prof. Gunther Shuh, RWTH Aachen (Germany)
 • Prof. Ivo Oliveira, School of Architecture, University of Minho (Portugal)
 • Prof. Jovan Filipovic
 • Prof. Maria Manuel Oliveira, School of Architecture, University of Minho (Portugal)
 • Prof. Marta Labastida, School of Architecture, University of Minho (Portugal)
 • Prof. Osvaldo Quelhas, Universidade Federal Fluminense (Brazil)
 • Prof. Paulo Garrido, School of Engineering, University of Minho (Portugal)
 • Prof. Peter Butala, University of Ljubljana (Slovenia)
 • Prof. Rute Carlos, School of Architecture, University of Minho (Portugal)
 • Prof. Semi Kara, University of New South Wales (Australia)
 • Dr. Takeshi Takenaka, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology – AIST (JAPAN)
 • Assoc. Prof. Uros Radosavljevic, Faculty of Architecture, University of Belgrade (Serbia)
 • Prof. Vladan Djokic, Faculty of Architecture, University of Belgrade (Serbia)