УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Упис студента у више године ОАС, ИАС и МАС обавиће се према терминском плану за септембар 2018. године у соби 205.

 1. Упис у другу годину основних и интегрисаних академских студија, поновљену другу и поновљену прву годину
  понедељак 24. септембар и уторак 25. септембар 2018. године од 10-13 сати, 14-17 и од 18-20 сати.
 2. Упис у трећу годину основних и интегрисаних академских студија и поновљену трећу годину
  субота 22. и недеља 23. септембар 2018. године од 10-13 сати, 14-17 и од 18-20 сати,
 3. Упис у четврту годину интегрисаних академских студија
  среда 26. септембар 2018. године од 10-13 сати и од 14-16 сати,
 4. Упис у пету годину интегрисаних академских студија и поновљену четврту годину
  четвртак 20. септембар 2018. године од 17-20 сати,
 5. Упис у другу годину мастер академских студија, поновљену другу и поновљену прву годину
  четвртак 20. септембар 2018. године МАС-ИУ од 10-11 сати, МАС-УА од 11-12 сати, МАСА-У / АК / АТ од 13-16 сати и петак 21. септембар 2018. године МАСА-А од 10-14, 15-17 и од 18-20 сати.

СВИ студенти су у обавези да попуне образац ШВ-20 on-line на сервису e-student и студентску анкету за претходну школску годину.

Документација за упис

Студенти за упис подносе следећу документацију:

 • ИНДЕКС са обавезно уписаним предметима које студент пријављује из наредне године студија за школску 2018/19. Предмете уписати према редоследу из угледног примерка објављеног на сајту и огласној табли.
 • 1 ОБРАЗАЦ ШВ-20 – преузети /одштампати двострано са сајта Факултета
 • 2 СЕМЕСТРАЛНА ЛИСТА – (преузети/одштампати двострано са сајта Факултета) са уписаним положеним предметима из оба претходна семестра
 • ПРИЈАВУ ЗА УПИС У ОДГОВАРАЈУЋУ ГОДИНУ – преузети/одштампати двострано са сајта Факултета (линк до документа на дну ове странице);
 • Потписану сагласност о коришћењу личних података / у једном примерку / за све студенте (заведено у општој служби у соби 206-а) – добија се при упису
 • Два уверења о студирању – добија се при упису
 • 2 примерка уговора о плаћању школарине, заведена у општој служби у соби 206 – а (Подносе самофинансирајући студенти, страни држављани и студенти који поново слушају неположене предмете из претходне године студија. Уговори се могу набавити приликом уписа)
 • Доказ о уплати прве рате школарине или целокупног износа школарине (уплатница бр 1. – види у приложеном Упутству на дну ове странице).

Поред наведеног буџетски студенти подносе и следеће:

 • Потписану Изјаву о статусу у погледу финансирања у једном примерку (заведено у општој служби у соби 206-а) – и
 • Доказ о уплати 100.00 динара за рад Универзитетског центра за развој каријере (уплатница бр 2. – види у приложеном Упутству на дну ове странице).

Страни држављани, поред наведеног подносе и следеће:

 • Доказ да су здравствено осигурани за школску 2018/19. годину и
 • Фотокопију важећег пасоша.

Формулари за сагласност, изјаву и уговоре добијају се испред сале 205 на дан уписа.

Индивидуално осигурање за текућу школску годину сви студенти могу уплатити код представника студената на Факултету (висина уплате 500,00 дин).