UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

201819_reklama-MAS_800x600

Obaveštenje za kandidate (24.09.2018)
Obaveštavaju se kandidati da će uvid u radove sa prijemnog ispita biti održan u utorak, 25. septembra 2018. godine u 13.30h, za MAS Arhitektura u kabinetu 345 i za MAS Unutrašnja arhitektura u kabinetu 301.

VAŽNO: Prilikom prijave kandidat popunjava samo jedan prijavni list i označava na koje studijske programe konkuriše.

Opšti uslovi iz MAS Informatora 2018

Arhitektonski fakultet u Beogradu upisuje u prvu godinu master akademskih studija:

Na studijski program Arhitektura, na sve module, ukupno 176 studenata, od kojih 118 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 58 studenata koji plaćaju školarinu, i to:

– Na modul Arhitektura se upisuje ukupno 112 studenata i to 75 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 37 studenata koji plaćaju školarinu;
– Na modul Urbanizam se upisuje ukupno 16 studenata i to 11 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 5 studenata koji plaćaju školarinu;
– Na modul Arhitektonske tehnologije se upisuje ukupno 32 studenta i to 21 student koji se finansira iz budžeta i 11 studenata koji plaćaju školarinu;
– Na modul Arhitektonsko konstrukterstvo se upisuje ukupno 16 studenata i to 11 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 5 studenata koji plaćaju školarinu.

Na studijski program Integralni urbanizam ukupno 32 studenta, i to 21 student koji se finansira iz budžeta i 11 studenata koji plaćaju školarinu.

Na studijski program Unutrašnja arhitektura ukupno 32 studenta, i to 21 student koji se finansira iz budžeta i 11 studenata koji plaćaju školarinu.

Strani državljanin može se upisati pod istim uslovima kao i državljanin Republike Srbije, u okviru kvote predviđene za upis i plaća školarinu.

Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave ili potvrdu da je postupak započet.

Državljanin Srbije koji je završio prethodno obrazovanje u inostranstvu može da konkuriše za upis na studijski program ako ima rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za nastavak obrazovanja na Univerzitetu u Beogradu i upis konkretnog studijskog programa. Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.

Lica sa invaliditetom, odnosno pripadnici romske nacionalne manjine, koja su primenom Programa afirmativnih mera upisala i završila osnovne akademske studije u statusu studenta čije se studije finansiraju iz budžeta na master akademske studije se upisuju primenom Programa afirmativnih mera, ukoliko se za takav program izjasne, a do 1% na budžetsku kvotu.

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 5.000,00 din. Uplatom naknade kandidati stiču pravo konkurisanja na jedan, ili više studijskih programa. Kandidat popunjava samo jedan prijavni list i označava na koje studijske programe konkuriše.

Godišnja školarina, za studente prve godine studija koji plaćaju školarinu, utvrđena je u iznosu od 240.000,00 dinara.

Godišnja školarina za studente strane državljane iznosi 3.000 evra.

Pravo na rangiranje radi upisa na studijske programe, kojima je za upis predviđeno polaganje prijemnog ispita, stiču kandidati koji su polagali odgovarajući prijemni ispit.

Pravo na upis stiču kandidati koji se nalaze na konačnoj rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.

Kandidat koji je stekao pravo upisa na više konačnih rang lista ili na svim, ima pravo da bira na koji će se studijski program ili modul upisati i to u statusu prema rangu na odgovarajućoj konačnoj rang listi. Kandidat će izbor modula ili studijskog programa izvršiti prilikom upisa na studijske programe. Kandidat može upisati više studijskih programa, ali samo na jednom može biti u statusu studenta finansiranog iz budžeta.

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis po konkursu, ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na Konačnoj rang listi, u roku utvrđenom konkursom.

Drugi upisni rok
Ukoliko na nekom od studijskih programa bude slobodnih mesta, na predlog fakulteta Senat će odobriti drugi upisni rok za upis na ovaj nivo studija.

Terminski plan

Prijavljivanje kandidata obaviće se 17. i 18. septembra 2018. godine.

Isticanje liste prijavljenih kandidata, sa ličnim podacima i podacima o uspehu na prethodno završenim studijama, na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta:
Utorak, 18.09.2018. godine u 20 sati.

Podnošenje primedbi Komisiji za sprovođenje upisa na eventualno pogrešno unete lične i podatke o uspehu na prethodno završenim studijama (tehničke greške),
Sreda, 19.09.2018.od 11-12 sati u Arhitektonsko računarskom centru.

Isticanje rasporeda kandidata po salama na oglasnoj tabli Fakulteta
ČETVRTAK, 20. SEPTEMBAR 2018. godine u 8 sati.

ODRŽAVANJE PRIJEMNOG ISPITA:

  • ČETVRTAK, 20. SEPTEMBAR 2018. GODINE, U 9 SATI NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – ARHITEKTURA
  • ČETVRTAK, 20. SEPTEMBAR 2018. GODINE, U 15 SATI, NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA

Kandidati su dužni da dođu na Arhitektonski fakultet najkasnije sat vremena pre početka prijemnog ispita.

Termini za intervjue sa kandidatima za master akademske studije – arhitektura i master akademske studije – Unutrašnja arhitektura, biće objavljeni naknadno.

Isticanje preliminarne rang liste:
NEDELJA, 23. SEPTEMBAR 2018. u 20 sati.

Podnošenje žalbe Komisiji za sprovođenje upisa na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na preliminarnoj rang listi, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe: ponedeljak, 24. septembar 2018. od 09 do 15 sati i utorak, 25. septembar 2018. od 09 do 12 sati u sobi 206a.

Termin uvida u radove će biti naknadno objavljen.

Objavljivanje rešenja Komisije na podnetu žalbu:
utorak, 25. septembar 2018. do 22 sata.

Podnošenje žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje upisa, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja Komisije za sprovođenje upisa po žalbi kandidata, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe:
sreda, 26. septembar 2018. od 09 do 20 sati u sobi 206a .

Objavljivanje konačne odluke Dekana na podnetu žalbu:
četvrtak, 27. septembar 2018. do 12 sati.

Objavljivanje konačne rang liste na oglasnoj tabli i na sajtu Fakulteta:
četvrtak, 27. septembar 2018. do 15 sati.

Upis kandidata

Upis kandidata:

  • petak, 28. septembar 2018. godine u 9 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis u statusu budžetskih studenata, do popune budžetskih mesta na svim studijskim programima.
  • subota, 29. septembar 2018. godine u 9 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis u statusu samofinansirajućih studenata, do popune kvote za samofinansirajuće studente na svim studijskim programima.
  • Kandidati koji su stekli pravo na upis a ne upišu se 28. i 29. septembra, gube to pravo i Fakultet će na njihovo mesto upisati kandidate prema redosledu na Konačnim rang listama.
  • nedelja 30. septembar 2018. godine u 10 sati u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta prozivanje za kandidate prema redosledu na konačnoj rang listi do popunjavanja kvote za upis na svim studijskim programima.

Detaljne informacije

Detaljne informacije o uslovima, načinu i postupku upisa u prvu godinu Master akademskih studija 2018/19. objavljene su u MAS INFORMATORU 2018:

INFORMATOR: Master akademske studije 2018/19.

Povezani tekstovi:
Upis u prvu godinu MAS 2018/19: PRELIMINARNE RANG LISTE
Upis u prvu godinu MAS 2018/19: Spiskovi prijavljenih kandidata