УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

201819_reklama-MAS_800x600

Обавештење за кандидате (24.09.2018)
Обавештавају се кандидати да ће увид у радове са пријемног испита бити одржан у уторак, 25. септембра 2018. године у 13.30h, за МАС Архитектура у кабинету 345 и за МАС Унутрашња архитектура у кабинету 301.

ВАЖНО: Приликом пријаве кандидат попуњава само један пријавни лист и означава на које студијске програме конкурише.

Општи услови из МАС Информатора 2018

Архитектонски факултет у Београду уписује у прву годину мастер академских студија:

На студијски програм Архитектура, на све модуле, укупно 176 студената, од којих 118 студената који се финансирају из буџета и 58 студената који плаћају школарину, и то:

– На модул Архитектура се уписује укупно 112 студената и то 75 студената који се финансирају из буџета и 37 студената који плаћају школарину;
– На модул Урбанизам се уписује укупно 16 студената и то 11 студената који се финансирају из буџета и 5 студената који плаћају школарину;
– На модул Архитектонске технологије се уписује укупно 32 студента и то 21 студент који се финансира из буџета и 11 студената који плаћају школарину;
– На модул Архитектонско конструктерство се уписује укупно 16 студената и то 11 студената који се финансирају из буџета и 5 студената који плаћају школарину.

На студијски програм Интегрални урбанизам укупно 32 студента, и то 21 студент који се финансира из буџета и 11 студената који плаћају школарину.

На студијски програм Унутрашња архитектура укупно 32 студента, и то 21 студент који се финансира из буџета и 11 студената који плаћају школарину.

Страни држављанин може се уписати под истим условима као и држављанин Републике Србије, у оквиру квоте предвиђене за упис и плаћа школарину.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет.

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако има решење о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Београду и упис конкретног студијског програма. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Лица са инвалидитетом, односно припадници ромске националне мањине, која су применом Програма афирмативних мера уписала и завршила основне академске студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета на мастер академске студије се уписују применом Програма афирмативних мера, уколико се за такав програм изјасне, а до 1% на буџетску квоту.

Накнада за полагање пријемног испита износи 5.000,00 дин. Уплатом накнаде кандидати стичу право конкурисања на један, или више студијских програма. Кандидат попуњава само један пријавни лист и означава на које студијске програме конкурише.

Годишња школарина, за студенте прве године студија који плаћају школарину, утврђена је у износу од 240.000,00 динара.

Годишња школарина за студенте стране држављане износи 3.000 евра.

Право на рангирање ради уписа на студијске програме, којима је за упис предвиђено полагање пријемног испита, стичу кандидати који су полагали одговарајући пријемни испит.

Право на упис стичу кандидати који се налазе на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат који је стекао право уписа на више коначних ранг листа или на свим, има право да бира на који ће се студијски програм или модул уписати и то у статусу према рангу на одговарајућој коначној ранг листи. Кандидат ће избор модула или студијског програма извршити приликом уписа на студијске програме. Кандидат може уписати више студијских програма, али само на једном може бити у статусу студента финансираног из буџета.

Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на Коначној ранг листи, у року утврђеном конкурсом.

Други уписни рок
Уколико на неком од студијских програма буде слободних места, на предлог факултета Сенат ће одобрити други уписни рок за упис на овај ниво студија.

Термински план

Пријављивање кандидата обавиће се 17. и 18. септембра 2018. године.

Истицање листе пријављених кандидата, са личним подацима и подацима о успеху на претходно завршеним студијама, на огласној табли и сајту Факултета:
Уторак, 18.09.2018. године у 20 сати.

Подношење примедби Комисији за спровођење уписа на евентуално погрешно унете личне и податке о успеху на претходно завршеним студијама (техничке грешке),
Среда, 19.09.2018.од 11-12 сати у Архитектонско рачунарском центру.

Истицање распореда кандидата по салама на огласној табли Факултета
ЧЕТВРТАК, 20. СЕПТЕМБАР 2018. године у 8 сати.

ОДРЖАВАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:

  • ЧЕТВРТАК, 20. СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ, У 9 САТИ НА АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – АРХИТЕКТУРА
  • ЧЕТВРТАК, 20. СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ, У 15 САТИ, НА АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА

Кандидати су дужни да дођу на Архитектонски факултет најкасније сат времена пре почетка пријемног испита.

Термини за интервјуе са кандидатима за мастер академске студије – архитектура и мастер академске студије – Унутрашња архитектура, биће објављени накнадно.

Истицање прелиминарне ранг листе:
НЕДЕЉА, 23. СЕПТЕМБАР 2018. у 20 сати.

Подношење жалбе Комисији за спровођење уписа на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на прелиминарној ранг листи, може се извршити искључиво лично, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе, у писаном облику, на обрасцу који ће кандидат добити приликом подношења жалбе: понедељак, 24. септембар 2018. од 09 до 15 сати и уторак, 25. септембар 2018. од 09 до 12 сати у соби 206а.

Термин увида у радове ће бити накнадно објављен.

Објављивање решења Комисије на поднету жалбу:
уторак, 25. септембар 2018. до 22 сата.

Подношење жалбе Декану на решење Комисије за спровођење уписа, може се извршити искључиво лично, у року од 24 сата од истека рока за доношење решења Комисије за спровођење уписа по жалби кандидата, у писаном облику, на обрасцу који ће кандидат добити приликом подношења жалбе:
среда, 26. септембар 2018. од 09 до 20 сати у соби 206а .

Објављивање коначне одлуке Декана на поднету жалбу:
четвртак, 27. септембар 2018. до 12 сати.

Објављивање коначне ранг листе на огласној табли и на сајту Факултета:
четвртак, 27. септембар 2018. до 15 сати.

Упис кандидата

Упис кандидата:

  • петак, 28. септембар 2018. године у 9 сати, у амфитеатру Архитектонског факултета, прозивање за кандидате који су стекли право на упис у статусу буџетских студената, до попуне буџетских места на свим студијским програмима.
  • субота, 29. септембар 2018. године у 9 сати, у амфитеатру Архитектонског факултета прозивање за кандидате који су стекли право на упис у статусу самофинансирајућих студената, до попуне квоте за самофинансирајуће студенте на свим студијским програмима.
  • Кандидати који су стекли право на упис а не упишу се 28. и 29. септембра, губе то право и Факултет ће на њихово место уписати кандидате према редоследу на Коначним ранг листама.
  • недеља 30. септембар 2018. године у 10 сати у амфитеатру Архитектонског факултета прозивање за кандидате према редоследу на коначној ранг листи до попуњавања квоте за упис на свим студијским програмима.

Детаљне информације

Детаљне информације о условима, начину и поступку уписа у прву годину Мастер академских студија 2018/19. објављене су у МАС ИНФОРМАТОРУ 2018:

ИНФОРМАТОР: Мастер академске студије 2018/19.

Повезани текстови:
Упис у прву годину МАС 2018/19: ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ
Упис у прву годину МАС 2018/19: Спискови пријављених кандидата