UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs za studijski boravak: Festival Španjola, Herceg Novi – Artist in Residence 2018

2018_Spanjola_Artist-in-Residence_m

Izvor: Festival Španjola

Organizator festivala Španjola 2018. upućuje poziv umjetnicima za učestvovanje u programu “Artist in Residence” kojim se želi dati nova namjena tvrđavi Španjola – rezidencija umjetnosti. Dva su programa osovina ovogodišnjeg festivala – “Artist in Residence” i “4 Circle”.

“Artist in Residence” ima za cilj da okupi umjetnike iz regiona koji će boraviti na tvrđavi u eko kampu, obilaziti grad i okruženje, slušati zanimljiva predavanja, učestvovati u pravljenju sopstvenih ručkova na radionici kuvanja na tvrđavi i biti dio radnog tima koji će kroz svoju umjetničku intervenciju uticati da Španjola zavrijedni naziv Rezidencije Umjetnosti u Herceg Novom 2018.

Drugi dio festivala, “4 Circle” se sastoji od audio-vizuelnog programa na tvrđavi Španjola i u starom gradu, na kojem će nastupati umjetici iz svijeta na temu “Objekat” – što je ovogodišnja tema programa aktivacije. Ovaj dio programa sastoji se od vizuelnih projekcija i muzičkih nastupa na tvrđavi u periodu od dva dana, kao i 3D mapping projekcije koja će se održati u starom gradu na fasadi crkve Sv. Jeronima.

2018_Spanjola_Artist-in-Residence_01

Festival Španjola, Herceg Novi, 2017. | Foto © Španjola

Poziv za “Artist in Residence”
Pozivamo sve afirmisane i neafirmisane umjetnike iz Crne Gore i regiona da se prijave i postanu potencijalni realizatori krajnjeg lica Španjole za 2018. godinu.

Kada i kako
Učesnici će kroz 7 dana boravka u eko kampu na tvrđavi od 15. do 23. septembra 2018. godine, imati prilike da posjete razne djelove grada i okruženja, da se upoznaju sa održivim načinima gradnje i ekološkim pristupima, sa sistemima utvrđenja u Boki Kotorskoj i da osmisle koncept svog umjetničkog izraza kojim žele oplemeniti tvrđavu koristeći se prije svega principima efemerne arhitekture i prostorne instalacije.

Tema ovogodišnjeg programa aktivacije tvrđave je Objekat / Object. Rješenja mogu biti i funkcionalna ali je više data prednost izražajnim rješenjima, koja uz pomoć manjeg budžeta, žele ostaviti dojam na posjetitelje i utisak odnosa umjetnika prema napuštenom prostoru tvrđave.

2018_Spanjola_Artist-in-Residence_02

Festival Španjola, Herceg Novi, 2017. | Foto © Španjola

Sadržaj prijave:
Prilikom prijave učesnici su obavezni da pošalju:
• 3-5 radova/projekata u sopstvenom maniru, poželjno vezanih za aktivaciju napuštenih objekata / kulturnog naslijeđa, u JPG ili PDF formatu
• Motivaciono pismo, do 500 riječi, zbog čega žele biti dio ovog programa
• Kratku biografiju sa ličnim podacima

Rok prijave:
Prijave najkasnije poslati do 25. avgusta 2018. godine, na email adresu: lily@sinergija.me pod nazivom: ARTIST IN RESIDENCE (bilo kakav drugi naziv neće biti uvažen).

2018_Spanjola_Artist-in-Residence_03

Tvrđava Španjola, Herceg Novi, 2017. | Foto © Španjola

Odabir i broj učesnika:
Tim Španjole izabraće 10 učesnika ovog programa koji će se podjeliti u timove u toku boravka na tvrđavi. Učesnici će biti selektovani do 29. avgusta 2018. godine nakon čega će izabrani putem email-a biti kontaktirani radi detaljnijeg plana o dolasku na tvrđavu.

Obaveze organizatora:
Tim Španjola obezbjeđuje:
• Smještaj u eko kampu na tvrđavi u toku projekta i realizacije radova (kamp, kuhinja, toaleti, tuševi)
• Fakultativne izlete, obilaske i obroke
• Prezentacije i predavanja usko vezana za temu “Objekat” i program “Artist in Residence”
• Materijal potreban za potrebe izvođenja projekta

Obaveze izabranih učesnika:
Po odabiru učesnici su dužni:
• Učesnici snose troškove prevoza do Herceg Novog i nazad
• Po mogućnosti donijeti sopstvenu kamp opremu
• Učesnici treba da plate simboličnu participaciju u iznosu od 50 eura.

Festival Španjola, Herceg Novi, 2017. | Video © Španjola

Više podataka:
O dosadašnjem dijelu realizacije programa aktivacije tvrđave Španjola možete saznati na našoj Facebook stranici https://www.facebook.com/spanjola.fest/, kao i iz videa koji predstavlja prošlogodišnji realizovani program aktivacije ŠPANJOLA 017- https://vimeo.com/239316376