UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konferencija: iNDiS 2018 – Planiranje, projektovanje, građenje i obnova graditeljstva, Novi Sad (21-23.11.2018)

Petrovaradinska tvrđava, Novi Sad | Foto © Marcin Szala

Departman za građevinarstvo i geodeziju Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu Vas poziva da od 21. do 23. novembra 2018. godine učestvujete na naučnoj konferenciji iNDiS 2018 – Planiranje, projektovanje, građenje i obnova graditeljstva.

iNDiS 2018 je četrnaesta međunarodna naučna konferencija o planiranju, projektovanju, građenju i obnovi graditeljstva koja se od 1976. godine održava u Novom Sadu. Cilj konferencije je da okupi domaće i inostrane stručnjake za teorijska i eksperimentalna istraživanja u oblasti projektovanja i održavanja građevinskih objekata, kao i upravljanja projektovanjem i građenjem.

Istovremeno, naučni skup će biti mesto razmene iskustava i informacija o novim dostignućima u planiranju, projektovanju, novim materijalima i tehnologijama za građenje i rekonstrukcije u oblasti graditeljstva.

Teme skupa:
• Eksperimentalna i teorijska analiza konstrukcija.
• Savremeni građevinski materijali.
• Procena stanja, sanacija i održavanje građevinskih objekata.
• Projektovanje i građenje mostova i puteva.
• Projektovanje i građenje hidrotehničkih konstrukcija.
• Aseizmičko projektovanje građevinskih objekata.
• Geotehnički problemi.
• Upravljanje projektima i građenjem.
• Arhitektonsko i urbanističko planiranje i projektovanje.
• Održivi razvoj, ʺzelena gradnjaʺ i energetska efikasnost u graditeljstvu.
• Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara.
• Evropske norme u oblasti projektovanja i građenja objekata.

Organizacioni odbor:
Vlastimir Radonjanin, predsednik, Radomir Folić, Đorđe Lađinović, Milan Trivunić, Mirjana Malešev, Srđan Kolaković, Milinko Vasić, Darko Reba, Jelena Atanacković-Jeličić, Milena Krklješ

Panorama-of-Novi-Sad_Photo-by-Ivan-Aleksic

Pogled na Novi Sad sa Petrovaradinske tvrđave | Foto © Ivan Aleksić

Važni datumi:
• Dostavljanje rezimea: do 20. avgusta 2018.
• Obaveštenje o prihvatanju rada: do 10. septembra 2018.
• Prijem kompletnih radova: do 20. oktobra 2018.
• Održavanje skupa: 21-23. novembar 2018.

Rezimei i radovi se pripremaju u digitalnom obliku, kao MS Word dokumenti. Podloge za slanje rezimea i radova biće dostupne na iNDiS 2018 web strani. Rezimei, do 300 reči, u štampanoj ili elektronskoj formi treba da budu dostavljeni Organizacionom odboru skupa do 20. avgusta 2018.godine. Na istoj strani lista sa rezimeom, pored naslova, treba da se nalaze i puna imena autora, zvanja, kontakt adrese (klasične i e-mail), kao i kontakt telefoni. Broj strana rada je ograničen na 8 (osam). Detaljno uputstvo za pripremu radova biće dostupno na iNDiS 2018 web strani.

Za iNDiS 2018 štampaće se Zbornik radova / Rezime radova. Prijave referata i referate pregledaće Internacionalni naučni komitet skupa. Autori su odgovorni za originalnost teksta, kvalitet i tačnost podataka. Podrazumeva se da rad prethodno nije nigde objavljen.

Naučna konferencija se održava na srpskom i engleskom jeziku. Referati se mogu pisati na srpskom ili engleskom jeziku.

Sve informacije o konferenciji možete pogledati ovde:
iNDiS 2018 – Planiranje, projektovanje, građenje i obnova graditeljstva

Konferencija: iNDiS 2018 – Prvo saopštenje
0