UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava da će mr Denis Ambruš, dipl.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju

„Modeli integracije istorijskog centra i rečnog priobalja post-industrijskih gradova“

u utorak, 10.07.2018. godine u 17.00 sati u sali 200 Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.