UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava da će Vesna Lovec, dipl.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju

„Energetske performanse tradicionalne vojvođanske kuće od naboja“

u ponedeljak, 09.07.2018. godine u 14.00 sati u svečanoj sali Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.