UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

2018_IFAU_Pescara

FRAGILE TERRITORIES
Landscapes_Cities_Architecture

Nakon prvog izdanja IFAU 2017 – Međunarodnog foruma za arhitekturu i urbanizam organizovanog u decembru 2017. godine u Tirani, Università degli Studi G. d’Annunzio Chieti-Pescara – Dipartimento di Architettura (DdA) i Polytechnic University of Tirana – Faculty of Architecture and Urbanism (FAU) organizuju drugo izdanje:

IFAU 2018 – Međunarodni forum arhitekture i urbanizma u Peskari, Italija, od 08. do 10. novembra 2018. godine, sa temom Fragile Territories (Krhke teritorije).

IFAU 2018 – Drugi međunarodni forum o arhitekturi i urbanizmu ima za cilj da okupi vodeće akademske istraživače, naučnike i studente kako bi razmenili i podelili svoja iskustva i rezultate istraživanja o svim aspektima koji se odnose na pejzaže, gradove i arhitekturu u okviru KRHKIH TERITORIJA. On pruža i vrhunski interdisciplinarni forum za istraživače, praktikante i edukatore da predstave i diskutuju o najnovijim inovacijama, trendovima i problemima, praktičnim izazovima koje su susreli i usvojenim rešenjima za Krhke teritorije u Gradovima u tranziciji.

Forum će se fokusirati na pejzaže, gradove i arhitekturu locirane u kontekstima i teritorijama koji otkrivaju svoju krhkost. Drugo izdanje proširuje horizont tako što uvodi niz preklopljenih vizija koje obuhvataju nedavno institucionalizovan Jadransko-jonski evroregion, koji je sada proširen na balkansku regiju.

Forum će biti organizovan u 4 tematske sesije:
• Javni prostori u jadranskim i jonskim gradovima
• Krhki prelazi: gradovi, planovi i projekti urbane otpornosti
• Fenomen urbane re-generacije
• Održivost za ne-krhka staništa

Važni datumi:
Rok za predaju apstrakata radova i postera: 15. jul 2018. 05. septembar 2018.
Obaveštenje o prijemu apstrakta: 20. jul 2018. 10. septembar 2018.
Rana registracija: 25. septembar 2018.
Rok za predaju rada i postera: 17. septembar 2018. 08. oktobar 2018.
Obaveštenje o prijemu rada i postera: 05. oktobar 2018. 15. oktobar 2018.
Rok za prijavu: od 05. do 15. oktobra 2018. od 15. do 25. oktobra 2018.
Rok za plaćanje taksi za registraciju: od 05. do 15. oktobra 2018. od 15. do 25. oktobra 2018.
Održavanje foruma: 08.-09.-10. novembar 2018.
Rok za predaju priloga za publikaciju: 15. decembar 2018.

Organizacioni odbor poziva autore da podnesu apstrakte za prezentacije radova ili plakata na bilo koju od prethodno navedenih tema i koje će uskoro biti detaljnije opisane.

Autori su pozvani da dostave apstrakte radova i postera do 05. septembra 2018. godine.
Apstrakti radova bi trebalo biti samo tekstualni, do 300 reči, pisani na italijanskom ili engleskom jeziku, koristeći priloženi formular. Pored apstrakta,potrebno je da navedete najmanje 3 ključne reči i izaberete sesiju konferencije koja odgovara predmetu vašeg rada.

Preuzmi formulare:
IFAU18_paper_abstract template
IFAU18_poster_abstract template

Detaljne informacije o forumu, predaji radova i registraciji učešća:
https://www.ifau2018.com/call/

2018_IFAU_Pescara_poster

0