УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Тест пријемног испита састоји се из различитих питања са понуђеним одговорима из релевантних области архитектуре, уметности, науке и културе. Тест је конципиран и конструисан тако да мери познавање архитектонски релевентних области са којима су се кандидати кумулативно упознавали током свог досадашњег формалног, самосталног и спонтаног образовања и информисања, што значи да се тест не може спремити коришћењем строго одређене литературе.

Састоји се из две целине: из теста знања и из теста разумевања и логичког закључивања. Ранг листе кандидата формирају се на основу бодова стечених у средњој школи и на тесту пријемног испита.

Примере тестова са претходних пријемних испита можете наћи на следећој адреси:
Пријемни испит 2017: Примери тачно решених тестова

*

Архитектура је једна од најкомплекснијих људских делатности која у себе укључује широка подручја уметности и науке, природне и друштвене теорије и сазнања, културе, уметност обликовања простора и градова, историју уметности и филозофију, као и градитељску праксу и инжењерство. Према тако разнородном пољу истраживања и рада она се може разумети као најшира културна пракса која од професионалног архитекте захтева одлично разумевање културе и света у коме живи.

Концепцијом пријемног испита Архитектонски факултет у Београду због сложености, разнородности и великог обима материје не инсистира на тачно одређеном знању стеченом у претходном образовању, или искључиво на формалном ликовном таленту за обликовање простора, или на посебним припремама за пријемни испит.

Пријемним испитом превасходно се утврђују до тада остварена широка интересовања кандидата за области архитектуре, урбанизма, уметности, конструкција, технологија, друштва, а тиме и предиспозиције за стицање знања и вештина која су нужна претпоставка да ће кандидат моћи да се лакше укључи у процес студија.

У ту сврху тест је конципиран као тест знања из области опште културе од интереса за студије архитектуре као и теста закључивања и логике са елементима који се односе на специфичне потребе у области студија. За ту намену, Архитектонски  факултет ангажује и стручњаке из других академских области који му помажу у конципирању пријемног испита.

*

Од значаја за концепт пријемног испита је и намера Архитектонског факултета да кандидатима олакша процес припреме за упис на студије. Факултет у том смислу охрабрује самостална истраживања архитектуре и њених тема. Тиме ће се на најбољи начин омогућити да се утврде нивои интереса кандидата за студије и њихове способности истраживања.

У том смислу, препоруке за припреме за полагање пријемног испита на Архитектонском факултету односе се на препоруку кандидатима да истражују област архитектуре као и њој сродне области.

Ова знања могу се пронаћи у литератури из области историје уметности и архитектуре, посматрањем и истраживањем савремене архитектуре и савремене уметности, као и и културе у ширем смислу. Препорука кандидатима је и коришћење савремених медија. Нарочито је важно да кандидати у припремама истражују актуелна дешавања у области савремене архитектуре и сродних области.

*

Прошлогодишња новина на пријемном испиту, са захтевом за препознавањем садржаја на фотографијама у тесту знања, конципирана је са циљем да се утврде перцептивне и конгнитивне способности кандидата, водећи рачуна о томе да је архитектура превасходно визуелни медиј, да се показује и изражава и знаком, цртежом, пројектом или фотографијом, а да је од великог значаја за њено разумевање непосредно посматрање и препознавање њене садржине.

Архитектонски факултет ће и даље оснаживати овај визуелни део задатака пријемног испита, са више ликовних и фотографских предложака на које се односе питања. Резултати тестирања, комбиновани са бодовима из средње школе омогућавају да се на најбољи начин изврши јасна селекција будућих студената.

Архитектонски факултет жели успех кандидатима на пријемном испиту !

Сачувајте текст:
Објашњење Пријемног испита…


Уколико сте заинтересовани за студије архитектуре обавештавамо вас да ће Пријемни испит 2018 за упис на прву годину студијских програма Основних академских и Интегрисаних академских студија 2018/19 Универзитету у Београду – Архитектонског факултета бити одржан:

у среду, 27. јуна 2018. године, у 10 сати, на Архитектонском факултету.

Све потребне информације везане за пријемни испит се налазе у ИНФОРМАТОРУ 2018, који садржи услове, начин и поступак уписа у прву годину Основних и Интегрисаних академских студијских програма на Архитектонском факултету Универзитета у Београду за школску 2018/2019. годину. Пријављивање кандидата обавиће се 20, 21. и 22. јуна 2018. године према распореду из ИНФОРМАТОРА.

Молимо Вас да пратите посебан део вебсајта где се ажурирају све информације везане за овогодишњи пријемни испит:
Пријемни испит 2018. за упис у прву годину студијских програма Архитектонског факултета у Београду

Свим кандидатима желимо добродошлицу и много успеха!

Комисија за спровођење уписа

Hashtag: #PrijemniispitAF2018

Prijemni_AF_2018_thumb