УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

21/05/2018

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
ул. Булевар краља Александра 73/II, Београд

обавештава да су докторска дисертација и извештај Комисије о оцени докторске дисертације под насловом ”Енергетске перформансе традиционалне војвођанске куће од набоја” Весне Ловец, дипл.инж.арх. доступне јавности у електронској верзији на интернет страници, а у штампаном облику у канцеларији 204, 30 дана пре усвајања извештаја на Наставно-научном већу, као и до одбране дисертације.

Докторска дисертација: „Енергетске перформансе традиционалне војвођанске куће од набоја“ Прилог докторској дисертацији: „Енергетске перформансе традиционалне војвођанске куће од набоја“ Извештај Комисије о оцени докторске дисертације: „Енергетске перформансе традиционалне војвођанске куће од набоја“