УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење

Студијска целина:
Конструктивни системи

Предмет:
ОАСА-36040 Конструктивни системи
ИАСА-36040 Конструктивни системи

Други колоквијум из предмета Конструктивни системи, за оба студијска програма, одржаће се у суботу, 19. маја 2018. године са почетком у 10.00 часова у салама 217-230 према утврђеном распореду седења. Такође, у суботу 19. маја 2018. године одржаће се предавање (надокнада термина од 02.05.2018. године) за студенте Основних академских студија са почетком у 12.30 часова у амфитеатру.

Други колоквијум

Материја
Колоквијумом се проверава знање из следећих тематских јединица – типологија конструктивних система:
• Конструктивни системи закривљених површи – љуске;
• Конструктивни системи равних површина – набори;
• Висеће конструкције.

Питања ће бити конципирана из материје која је била изложена на предавањима и материје која је обрађена у уџбенику – Миодраг Несторовић: Конструктивни системи: принципи конструисања и обликовања, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2007. на странама 73-136, 137-146, 191-238.

Питања ће обухватати различите аспекте приказа наведених типологија конструктивних система: развој, одлике, класификације, принципе конструисања и обликовања, примену у контексту архитектонског пројектовања и реализације.

Полагање
Колоквијум се полаже писано. На задата питања се одговара текстом и/или цртежом/скицом. Колоквијум се искључиво полаже на листовима задатка које ће поделити дежурни. На Колоквијум је потребно понети прибор за писање и цртање као и индекс.

Трајање
Колоквијуму траје 2 часа.

Оцењивање
На Колоквијуму је могуће остварити масимално 25 поена.

Из кабинета