UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

2018_Phd-Talks_m

Seminar “PhD Talks 2018“ održava se 4. juna 2018. godina u prostorijama biblioteke Arhitektonskig fakulteta (Bul. kralja Aleksandra 73, II sprat) po sledećem programu:
• 11.00… Otvaranje
11.30I SESIJA
14.30… Pauza
16.30II SESIJA

Centar za istraživačku delatnost (CID) Arhitektonskog fakulteta poziva studente doktorskih studija da se prijave za učešće na jednodnevnom seminaru “PhD Talks 2018“ koji će se održati u ponedeljak, 04. juna 2018. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

“PhD Talks 2018“ seminar okuplja studente doktorskih studija koji su u završnoj fazi izrade prijave ili su upravo okončali proces prijave doktorske teze, sa idejom da kroz plenarnu diskusiju i učešće kritike predstave i/ili preispitaju svoje istraživanje, uporede i razmene svoje iskustvo uobličavanja doktorske teze sa kolegama iz zemlje i regiona, i da kroz diskusiju sa izabranim kritičarima i ostalim učesnicima steknu još jedan i/ili novi uvid u svoje istraživanje te izvedu pravi put ka uspešnoj finalizaciji doktorskog rada.

Izabrani kritičari su Mariela Cvetić (Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu), Luka Skansi (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci), Mia Roth-Čerina (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Stoga pozivamo sve zainteresovane studente i kandidate da se prijave za učešće prateći uputstvo za prijavu.


PROPOZICIJE ZA PRIJAVLJIVANJE I UČEŠĆE:

Svi zainteresovani kandidati prijavljuju se slanjem apstrakta na adresu cid@arh.bg.ac.rs (Subject: PhD Talks 2018).

Apstrakt treba da se odnosi na prikaz procesa istraživanja, formulisanja teme doktorske teze, uspostavljanja metodologije i relacija između istraživačkih pitanja i disciplinarnih određenja i zavisnosti, i strukturiranja istraživačkog postupka.

Apstrakt ne sme prelaziti 500 reči.
Apstrakt može biti praćen jednom ilustracijom.
Rok za slanje apstrakta je petak, 25. maj 2018. godine.
Potvrda prihvatanja učešća je najkasnije 28. maja 2018. godine.

Rok za slanje apstrakta je produžen do ponedeljka, 28. maja 2018. godine.
Potvrda prihvatanja učešća je najkasnije 30. maja 2018. godine.

Po prihvatanju apstrakta, učesnici pripremaju prezentaciju za izlaganje i konačan rad, koji će biti objavljen u SAJ – Serbian Architectural Journal u okviru serije PhD in Process (www.saj.rs).

Troškovi kotizacije za učešće ne postoje. Učesnici sami snose troškove puta i smeštaja.

Poziv studentima doktorskih studija za učešće na “PhD Talks 2018“

Povezani tekstovi:
Poziv studentima za za učešće na konkursu “MARSCEPTION 2018″
International Training School And Workshop 2018: “Obnova fasada u cilju poboljšanja energetskih performansi”, 03-07.09.2018
Poziv za prijavljivanje na ”Između intelektulnog i čulnog rasuđivanja: Ka epistemologiji arhitekture” kurs u Dubrovniku
Poziv za prijavljivanje na ”Filozofija i arhitektura” kurs u Dubrovniku


VIŠE O KRITIČARIMA:

Mariela Cvetić, umetnica i teoretičarka umetnosti. Diplomirala je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1989) i na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, odsek slikarstvo (1992), gde je i magistrirala (1995). Doktorirala je na Interdisciplinarnim doktorskim studijama Teorije umetnosti i medija Univerziteta umetnosti u Beogradu sa temom doktorskog rada Psihoanalitičke teorije prostora: Frojdov pojam Das Unheimliche u vizuelnim umetnostima. U svojoj umetničkoj praksi i teoretskom radu istražuje odnos subjekta i prostora.

Mia Roth-Čerina je arhitekta i vanredni profesor na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, gde je diplomirala 2000. i doktorirala 2015. godine. Prisutna na hrvatskoj arhitektonskoj sceni u partnerstvu s Tončijem Čerinom od kraja 1990-ih. Fokus projekata i istraživanja joj je arhitektura društvenog standarda i javni prostor. O svom je radu držala predavanja, radove izlagala na izložbama, te mentorirala niz vannastavnih radionica.

Luka Skansi, istoričar arhitekture, docent na Filozofskom Fakultetu u Rijeci. Njegova su istraživačka područja italijanska arhitektura 20. veka, ruska i sovjetska arhitektura i arhitektura u bivšoj Jugoslaviji. Teme njegovih knjiga, članaka i eseja jesu Carlo Scarpa, Aldo Rossi, Gino Valle, Costantino Dardi, Pier Luigi Nervi, Myron Goldsmith, Jože Plečnik, Manfredo Tafuri, Nikolai Ladovsky, Moisei Ginzburg, Peter Behrens i Vladimir Braco Mušič.