UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Master-zavrsni-rad

Dobrodošli na veb izložbu odabranih završnih radova studenata studijskih programa Master akademske studije Arhitektura, Master akademske studije Unutrašnja arhitektura i Master akademske studije Integralni urbanizam, školska 2016/17 godina. Projekti su urađeni u okviru četvrtog semestra programa MAS Arhitektura 2016/17 – II godinaMAS Unutrašnja arhitektura 2016/17 – II godinaMAS Integralni urbanizam 2016/17 – II godina. Uživajte!

Master akademske studije Arhitektura 2016/17
MODUL ARHITEKTURA: MASA-A24023 Master završni rad – A
MODUL URBANIZAM: MASA-U24023 Master završni rad – U
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE: MASA-AT24023 Master završni rad – AT
MODUL ARHITEKTONSKO KONSTRUKTERSTVO: MASA-AK24023 Master završni rad – AK

Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2016/17
MASTER RAD: MUAD-24023 Master završni rad – AD

Master akademske studije Integralni urbanizam 2016/17
OBAVEZNI PREDMETI: MASU_M4.3 Master projekat

201617_MASTER-ZAVRSNI-RAD_najava_03

Pogledajte kako je izgledala izložba svih odabranih projekata sa maketama, postavljena tokom marta i aprila 2018. godine u Galeriji Aula Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, ovde: Izložba master završnih radova 2016/17 u galeriji Aula

Filter
 • Bg-exit: muzej putopisa

  Bg-exit: muzej putopisa

  BG-EXIT: MUZEJ PUTOPISA
  Nastavnik: mr Milan Vujović, redovni profesor
  Student: Marija Peruničić
  Tema projekta: Tematski okvir odnosi se na kompleksnu tipologiju arh. objekata koja se generiše kao presek osobina sledećih trad. tipova: saobraćajni…

 • Obale kulture i umetnosti: Beograd evropska metropola

  Obale kulture i umetnosti: Beograd evropska metropola

  OBALE KULTURE I UMETNOSTI: BEOGRAD EVROPSKA METROPOLA
  Nastavnik: arh. Zoran Lazović, redovni profesor
  Student: Jelena Janković
  Tema projekta: Stvoriti elemente novog kulturnog pejzaža Beograda u standardu savremenih evropskih prestonica. Istraživanje se odvija kroz…

 • Vertikalni multifunkcionalni centar

  Vertikalni multifunkcionalni centar

  VERTIKALNI MULTIFUNKCIONALNI CENTAR
  Nastavnik: arh. Vladimir Lojanica, redovni profesor
  Student: Pavle Kostić
  Tema projekta: Završni rad podrazumeva istraživački rad na analitici aktuelnog društvenog i kulturološkog trenutka i formulaciju individualnih vizija teme kroz načelne…

 • Novi gradski epicentar – višenamenski gradski kompleks kulture

  Novi gradski epicentar – višenamenski gradski kompleks kulture

  NOVI GRADSKI EPICENTAR – višenamenski gradski kompleks kulture
  Nastavnik: arh. Dejan Miljković, redovni profesor
  Student: Ana Dutina
  Tema projekta: Tematski okvir projekta je savremena ekonomija kulture kao novi pokretač gradskog razvoja, pa je…

 • Prostori granica: rekonstrukcija arhitektonskog pejzaža E75-E70

  Prostori granica: rekonstrukcija arhitektonskog pejzaža E75-E70

  PROSTORI GRANICA: REKONSTRUKCIJA ARHITEKTONSKOG PEJZAŽA E75-E70
  Nastavnik: dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor
  Student: Neda Markovski
  Tema projekta: „Granice su inherentno dvoznačne/dvosmislene, paradoksalne i prirodno kontradiktorne…“ (Koff:2013) „… pokušaćemo da na granicu gledamo…

 • Grad na dokovima

  Grad na dokovima

  GRAD NA DOKOVIMA
  Nastavnik: arh. Goran Vojvodić, vanredni profesor
  Student: Nemanja Šekularac
  Tema projekta: Završni rad podrazumeva istraživački pristup pri formiranju odgovora na temu razvoja Beograda i njegovog dugo planiranog „silaska na reke“….

 • Sintetički koncepti : korporativni kampus

  Sintetički koncepti : korporativni kampus

  SINTETIČKI KONCEPTI : KORPORATIVNI KAMPUS
  Nastavnik: arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor
  Student: Tihomir Dičić
  Tema projekta: Radikalni zahtev osamdesetih bio je proširenje arhitekture i urbanizma u teritoriju urbanih polja, drugim rečima, izdizanje kulture…

 • TRANS(FORM): Muzej konceptualne umetnosti, Marina Dorćol, Beograd

  TRANS(FORM): Muzej konceptualne umetnosti, Marina Dorćol, Beograd

  TRANS(FORM): MUZEJ KONCEPTUALNE UMETNOSTI, MARINA DORĆOL, BEOGRAD
  Nastavnik: arh. Milan Đurić, vanredni profesor
  Student: Tamara Tahov
  Tema projekta: Arhitektura kao transgresivna disciplina u fluidnom savremenom prostoru i vremenu, stalno je u graničnim zonama…

 • Muzej mamuta, Veliko ratno ostrvo, Beograd

  Muzej mamuta, Veliko ratno ostrvo, Beograd

  MUZEJ MAMUTA, VELIKO RATNO OSTRVO, BEOGRAD
  Nastavnik: dr Vladimir Milenković, vanredni profesor
  Student: Vladimir Jovanović
  Tema projekta: Isprojektovati muzej na otvorenom – arhitektonsku situaciju u kojoj se ideja o životu, kinetičnosti i mobilnosti…

 • Između arhitekture i prirode – prirodnjački muzej

  Između arhitekture i prirode – prirodnjački muzej

  IZMEĐU ARHITEKTURE I PRIRODE – prirodnjački muzej
  Nastavnik: arh. Dejan Miletić, vanredni profesor
  Student: Marija Zlatković
  Tema projekta: Istraživanje treba da omogući različita polja delovanja i strategije u kojima je potrebno preispitati tradicionalni…

 • KONTRAPUNKT: subverzija – arhitektura koja tera na razmišljanje

  KONTRAPUNKT: subverzija – arhitektura koja tera na razmišljanje

  KONTRAPUNKT: SUBVERZIJA – ARHITEKTURA KOJA TERA NA RAZMIŠLJANJE
  Nastavnik: arh. Borislav Petrović, vanredni profesor
  Student: Nikola Jovanović
  Tema projekta: Naglasak je na shvatanju da dodirne zone različitih kultura predstavljaju odraze kolektivnih fikcija, gde…

 • Ultrastruktura trećeg grada

  Ultrastruktura trećeg grada

  ULTRASTRUKTURA TREĆEG GRADA
  Nastavnik: arh. Ivan Rašković, vanredni profesor
  Student: Marko Dragičević
  Tema projekta: Cilj teze je da se kroz analizu pojma i preispitivanje značenja grada u nastanku, kao utemeljenja budućeg života zajednice,…

 • Obala koja se menja

  Obala koja se menja

  OBALA KOJA SE MENJA – (Re)kontekstualizacija, afirmacija potencijala lokacije bivšeg Brodogradilišta “TITO” – zimovnik na Savi, Novi Beograd
  Nastavnik: arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor
  Student: Isidora Babović
  Tema projekta: Kompleks bivšeg brodogradilišta…

 • Novi znakovi u predelima – Reafirmacija prirodnih i stvorenih vrednosti

  Novi znakovi u predelima – Reafirmacija prirodnih i stvorenih vrednosti

  NOVI ZNAKOVI U PREDELIMA – Reafirmacija prirodnih i stvorenih vrednosti
  Nastavnik: dr Aleksandar Videnović, docent
  Student: Sara Lukić
  Tema projekta: Istraživanje predstavlja problematiku lociranja, programiranja, projektovanja i dizajniranja korisnih, višenamenskih javnih sadržaja, namenjenih…

 • Deponija „Vinča“

  Deponija „Vinča“

  DEPONIJA “VINČA”
  Nastavnik: dr Đorđe Stojanović, docent
  Student: Sara Jeveričić
  Tema projekta: Zadatak je izrada arhitektonsko-urbanističkog rešenja za sanitarnu deponiju „Vinča“ sa sledećim celinama: javni parkovski prostor, edukativni centar, upravna zgrada, pogon za…

 • Proizvodnja grada: Post-industrijska faza Dunavske ulice

  Proizvodnja grada: Post-industrijska faza Dunavske ulice

  PROIZVODNJA GRADA: Post-industrijska faza Dunavske ulice
  Nastavnik: arh. Nebojša Fotirić, docent
  Student: Dragan Dobrisavljević
  Tema projekta: Devastirana, post-industrijska gradska matrica koja prati koridor železničke infrastrukture kojim je određena nevidljiva nametnuta granica razdvajanja teritorije…

 • Novi grad i napuštene teritorije

  Novi grad i napuštene teritorije

  NOVI GRAD I NAPUŠTENE TERITORIJE
  Nastavnik: dr Vladan Đokić, redovni profesor
  Student: Ana Miletić
  Tema projekta: Gde su granice teritorije i šta čini grad? Kako se određuje napušteno, a šta prepoznaje kao novo?…

 • Urbana obnova i rekonstrukcija – Generalštab Nikole Dobrovića

  Urbana obnova i rekonstrukcija – Generalštab Nikole Dobrovića

  URBANA OBNOVA I REKONSTRUKCIJA – GENERALŠTAB NIKOLE DOBROVIĆA
  Nastavnik: dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor
  Student: Tamara Radić
  Tema projekta: Cilj rada na predmetu je sagledavanje i analiza problematike obnove i rekonstrukcije na…

 • Muzej transporta – izazovi novih materijala i tehnologija

  Muzej transporta – izazovi novih materijala i tehnologija

  MUZEJ TRANSPORTA – IZAZOVI NOVIH MATERIJALA I TEHNOLOGIJA
  Nastavnik: dr Branislav Žegarac, redovni profesor
  Student: Aleksandra Nikolić
  Tema projekta: Projekat muzeja transporta obuhvata istraživanje programskih i prostornih mogućnosti primene novih materijala i tehnologija…

 • Spa centar

  Spa centar

  SPA CENTAR
  Nastavnik: dr Lidija Đokić, redovni profesor
  Student: Nevena Stošić
  Tema projekta: Prostor za predah od urbanog životnog tempa, prostor za fizičku i mentalnu revitalizaciju. Rezultati analize potreba i mogućnosti u domenu…

 • Tesla Doctrin House – Naučni institut Nikola Tesla

  Tesla Doctrin House – Naučni institut Nikola Tesla

  EXPO BELGRADE 2025
  Nastavnik: dr Aleksandar Rajčić, vanredni profesor
  Student: Nikola Jovičić
  Tema projekta: Konkurisanje Beograda za svetsku izložbu EXPO Belgrade 2025, će biti razrađen u dve faze (dela): Prvi deo – definisanje…

 • Biomimikrija: strukture inspirisane prirodnim sistemima

  Biomimikrija: strukture inspirisane prirodnim sistemima

  BIOMIMIKRIJA: STRUKTURE INSPIRISANE PRIRODNIM SISTEMIMA
  Nastavnik: dr Miodrag Nestorović, redovni profesor
  Student: Darije Delić
  Tema projekta: Istraživanje bioničkih tema ima za cilj determinisanja individualnog projektantskog pristupa, procesa, metoda, tehnika koje će biti primenjene…

 • Čuvajmo prošlost za budućnost

  Čuvajmo prošlost za budućnost

  ČUVAJMO PROŠLOST ZA BUDUĆNOST
  Nastavnik: dr Nenad Šekularac, vanredni profesor
  Student: Dragana Stajić
  Tema projekta: Istraživanje mogućnosti i uspostavljanje metodologije za projektovanje zaštitnih konstrukcija, kao smernica za planiranje, projektovanje i njihovu realizaciju. Istraživanjem…

 • RE:kolekcija

  RE:kolekcija

  RE:KOLEKCIJA
  Nastavnik: dr Milena Kordić, docent
  Student: Jovana Radujko
  Tema projekta: Reprogramiranje nasleđenih urbanih vila (u bivšim rezidencijalnim, a danas centralnim delovima grada) nosi izazov otvaranja privatnog, nedostupnog, a time i delimično “tajnog”…

 • Grad Golubac: studije i projekat unutrašnje arhitekture

  Grad Golubac: studije i projekat unutrašnje arhitekture

  GRAD GOLUBAC: STUDIJE I PROJEKAT UNUTRAŠNJE ARHITEKTURE
  Nastavnik: dr Marija Milinković, docent
  Student: Đorđe Marinković
  Tema projekta: Prostorni i tematski okvir Master programa je ‘Grad Golubac’, istovremno jedno od najvećih i najbolje očuvanih…

 • Hibrid_KM10

  Hibrid_KM10

  HIBRID_KM10
  Nastavnik: arh. Igor Rajković, docent
  Student: Tijana Todorović
  Tema projekta: Cilj završnog projekta je objedinjavanje svih stadijuma istraživačkih i projektantskih postupaka koji se izučavaju u okviru Master akademskih studija Unutrašnja arhitektura. Temom…

 • Integralni urbani projekti za upravljanje javnom svojinom na lokalnom nivou

  Integralni urbani projekti za upravljanje javnom svojinom na lokalnom nivou

  INTEGRALNI URBANI PROJEKTI ZA UPRAVLJANJE JAVNOM SVOJINOM NA LOKALNOM NIVOU
  Nastavnik: dr Marija Maruna, vanredni profesor
  Student: Aleksandra Trifunović
  Tema projekta: Upravljanje javnom svojinom predstavlja temelj demokratskog društva. Ono je usmereno ka razvoju…

 • Integralni urbani projekti za upravljanje javnom svojinom na lokalnom nivou

  Integralni urbani projekti za upravljanje javnom svojinom na lokalnom nivou

  INTEGRALNI URBANI PROJEKTI ZA UPRAVLJANJE JAVNOM SVOJINOM NA LOKALNOM NIVOU
  Nastavnik: dr Danijela Milovanović Rodić, docent
  Student: Nevena Božović
  Tema projekta: Upravljanje javnom svojinom predstavlja temelj demokratskog društva. Ono je usmereno ka razvoju…

 • Integralni urbani projekti za upravljanje javnom svojinom na lokalnom nivou

  Integralni urbani projekti za upravljanje javnom svojinom na lokalnom nivou

  INTEGRALNI URBANI PROJEKTI ZA UPRAVLJANJE JAVNOM SVOJINOM NA LOKALNOM NIVOU
  Nastavnik: dr Ratka Čolić, docent
  Student: Đorđe Lukić
  Tema projekta: Upravljanje javnom svojinom predstavlja temelj demokratskog društva. Ono je usmereno ka razvoju javnih…

Na veb izložbi Master završnih radova 2016/17. predstavljeni su radovi sledećih studenata:

Master akademske studije ARHITEKTURA
Modul Arhitektura:
1. Marija Peruničić (prof. mr Milan Vujović, mentor)
2. Jelena Janković (prof. arh. Zoran Lazović, mentor)
3. Pavle Kostić (prof. arh. Vladimir Lojanica, mentor) / Rad nominovan za The RIBA President’s Medals Student Awards 2017
4. Ana Dutina (prof. Dejan Miljković, mentor) / Rad nominovan za Nagradu Fondacije „Sestre Bulajić“ za 2016/2017. godinu
5. Neda Markovski (v.prof. dr Dragana Vasiljević Tomić, mentor) / Rad nominovan za Nagrade Inspireli 2017 (INSPIRELI Awards 2017)
6. Nemanja Šekularac (v. profesor arh. Goran Vojvodić, mentor) / Rad nominovan za Archiprix International (2019) – Hunter Douglas Award
7. Tihomir Dičić (v.prof. arh. Aleksandru Vuja, mentor)
8. Tamara Tahov (v. prof. arh. Milan Đurić, mentor)
9. Vladimir Jovanović (v.prof. dr Vladimir Milenković)
10. Marija Zlatković (v. prof. arh. Dejan Miletić, mentor) / Rad nominovan za Nagradu Fondacije „Sestre Bulajić“ za 2016/2017. godinu
11. Nikola Jovanović (prof. arh. Borislav Petrović, mentor)
12. Marko Dragičević (v. prof. arh. Ivan Rašković, mentor) / Rad nominovan za The RIBA President’s Medals Student Awards 2017
13. Isidora Babović (v.prof. arh. Vesna Cagić Milošević, mentor)
14. Sara Lukić (doc. dr Aleksandar Videnović, mentor)
15. Sara Jeveričić (doc. dr Đorđe Stojanović, mentor)
16. Dragana Dobrisavljević (doc. arh Nebojša Fotirić, mentor) / Rad nominovan za Young Talent Architecture Award – European Union Prize for Contemporary Architecture Mies van der Rohe Award 2017

Modul Urbanizam:
1. Ana Miletić (prof. dr Vladan Đokić, mentor)
2. Tamara Radić (prof. dr Eva Vaništa Lazarević, mentor)

Modul Arhitektonske tehnologije:
1. Aleksandra Nikolić (prof. dr Branislav Žegarac)
2. Nevena Stošić (prof. dr Lidija Đokić, mentor)
3. Nikola Jovičić (doc. dr Budimir Sudimac, mentor)

Modul Arhitektonsko konstrukterstvo:
1. Darije Delić (prof. dr Miodrag Nestorović, mentor) / Rad nominovan za Nagradu grada Beograda za stvaralaštvo mladih u oblasti nauke i umetnosti
2. Dragana Stajić (v. prof.dr Nenad Šekularac, mentor)


Master akademske studije UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA:
1. Jovana Radujko (doc. dr Milena Kordić, mentor)
2. Đorđe Marinković (doc. dr Marija Milinković, mentor)
3. Tijana Todorović (doc. arh. Igor Rajković, mentor) / Rad nominovan za Nagrade Inspireli 2017 (INSPIRELI Awards 2017)


Master akademske studije INTEGRALNI URBANIZAM:
1. Aleksandra Trifunović (v. prof. dr Marija Maruna, mentor)
2. Nevena Božović (doc. dr Danijela Milovanović Rodić, mentor)
3. Đorđe Lukić (doc. dr Ratka Čolić, mentor)

201617_MASA-MUAD-MASIU_Master-zavrsni-rad_cover

Marija Zlatković – Između arhitekture i prirode – Muzej u bedemima

201617_MASTER-ZAVRSNI-RAD_najava_11

201617_MASTER-ZAVRSNI-RAD_najava_14