UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Predavanje: „Istorija, nasleđe i dizajn: urbane priče iz El Jadide, Maroko“ – Žorže Koreja (Jorge Correia)

Mazagan, El Jadida, Maroko

Pozivamo vas da prisustvujete gostujućem predavanju dr Žoržea Koreje (Jorge Correia), portugalskog arhitekte, koje će se održati u ponedeljak, 14. maja 2018. godine u 18 časova u sali 254 Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, pod naslovom:

Istorija, nasleđe i dizajn: urbane priče iz El Jadide, Maroko
History, Heritage And Design: Urban Tales From El Jadida, Morocco
Žorže Koreja (Jorge Correia)

Apstrakt predavanja
Naselje poznato kao Cité Portugaise, u marokanskom gradu El Jadida, ima fascinantan niz urbanih istorija. Kada je utvrđen rano moderni portugalski vila de Mazagão (1514-1769), grad je napušten i stanovništvo je preseljeno u novo naselje u američkoj kišnoj šumi (Novi Mazagao u Brazilu, prim.prev). U međuvremenu, u Magrebu, pionirsko planiranje matrice Mazagana prvi put su usvojili Jevreji za mellah, a kasnije su ih Arapi pretvorili u četvrti medine. Ovo predavanje će se vratiti na te istorije planiranja, čitajući retrospektivno aktuelna urbana tkanja i glavne arhitektonske morfo-tipove u artikulaciji sa promenljivim sociološkim obrascima.

Osim toga, biće predstavljen i projekat adaptacije starog bastiona kao novog interpretativnog centra takvog izgrađenog i urbanog okruženja, lokacije svetske baštine UNESCO-a od 2004. godine. Projekat je realizovan u studiju Škole za arhitekturu na Univerzitetu Minjo, i artikuliše i arhitektonske i izložbene dimenzije izazova, preispitujući istraživanja za pristup dizajnu i unapređenju baštine.

Jorge-Manuel-Simao-Alves-Correia

Jorge Correia

Žorže Koreja (Jorge Correia) ima diplomu iz oblasti arhitekture (1999) i doktorirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Portu, Portugalija, 2006. On radi na formalnim aspektima portugalskog prisustva u Magrebu i na Bliskom istoku, kroz istraživačke projekte ili naučne komesarijate, redovno objavljuje članke, poglavlja knjiga, prezentuje radove u ovoj oblasti istraživanja.

Vanredni je profesor na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Minjo (kursevi arhitekture i urbane istorije) u Gimaresu, gde prisustvuje glavnim odborima, redovno nadzire magistarske i doktorske teze, a trenutno radi kao prodekan za pedagoške poslove . Takođe je istraživač i zamenik direktora Laboratorije pejzaža, baštine i teritorije (Landscape, Heritage and Territory Lab – Lab2PT). Bio je gostujući naučni saradnik i kustos izložbe “Fotografisanje arapskog grada u 19. veku” u Kanadskom centru za arhitekturu, Montreal, gostujuće osoblje UFRJ i UFES u Brazilu, UJI u Španiji, An Najah Nacionalnog univerziteta u Palestini i Univerziteta Koya, Kurdistan, u Iraku. Među ostalim angažmanima, bio je i generalni direktor Evropske mreže za arhitektonske istorije (European Architectural History Network – EAHN 2010) i konferencije Mreža urbane morfologije (Portuguese-language Network of Urban Morphology – PNUM 2016) na portugalskom jeziku.

Njegovi glavni istraživački interesi posvećeni su proučavanju arhitektonskih i urbanih aspekata evropske kolonijalne geografske i istorijske ekspanzione sfere između 15. i 19. veka, lica kulture i izazova nasleđa, kao i proučavanja tradicionalnih islamskih gradova i njihove reprezentacije.