УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

30/04/2018

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се Реферат и Сажетак реферата Комисије за избор два наставника за ужу уметничку област: Aрхитектонско пројектовање, стављају на увид јавности.

Комисија предлаже да се др Ђорђе Стојановић, дипл.инж.арх, и Небојша Фотирић, дипл.инж.арх, изаберу у звање ванредног професора, на Департману за архитектуру, за наведену област. Реферат и Сажетак реферата Комисије налази се у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступни су јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Реферат Комисијe за избор у звање ванредног професора на Департману за архитектуру: др Ђорђе Стојановић, дипл.инж.арх. и Небојша Фотирић, дипл.инж.арх. Сажетак Комисијe за избор у звање ванредног професора на Департману за архитектуру: др Ђорђе Стојановић, дипл.инж.арх. и Небојша Фотирић, дипл.инж.арх.

Изложба стручно-уметничких остварења Небојше Фотирића, дипл.инж.арх, биће отворена у четвртак, 03. маја 2018 године, у 19.00 часова, у просторијама Архитектонског факултета, сала 200 (II спрат) и трајаће до 09. маја 2018. године.

Изложба стручно-уметничких остварења др Ђорђа Стојановића, дипл.инж.арх, биће отворена у четвртак, 10. маја 2018 године, у 18.00 часова, у просторијама Архитектонског факултета, сала 200 (II спрат) и трајаће до 16. маја 2018. године.