УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Одржан округли сто ”Наслеђе за генерације и генерације за наслеђе” поводом Међународног дана споменика и споменичких целина 2018

Округли сто на тему ”Наслеђе за генерације и генерације за наслеђе” (Heritage for Generations & Generations for Heritage), у свечаној сали. У позадни се види изложба студентских радова под називом “Истраживање, заштита и ревитализација градитељског наслеђа у Србији“.

ICOMOS_logo

Архитектонски факултет у Београду у сарадњи са Националним комитетом ИКОМОС Србија (Међународна организација за споменике и споменичке целине), обележили су Дан ИКОМОС-а, 18. априла 2018. године (ICOMOS International Day for Monuments and Sites Day 2018), организовањем округлог стола на тему ”Наслеђе за генерације и генерације за наслеђе” (Heritage for Generations & Generations for Heritage), у свечаној сали Архитектонског факултета.

Округлом столу  су поред наставника и студената Универзитета у Београду – Архитектонског факултета учествовали и стручњаци из области проучавања и заштите градитељског наслеђа, чланови ИКОМОС-а Србија.

Овим окупљањем округли сто је успоставио дијалог који је резултирао разменом искустава између генерација у области очувања културног наслеђа и тиме омогућио студентима да се упознају са могућностима очувања културног наслеђа и њеним потенцијалима у културном развоју.

Dan_IKOMOS_2018_01_opt

Dan_IKOMOS_2018_04_opt

Округли сто на тему ”Наслеђе за генерације и генерације за наслеђе” (Heritage for Generations & Generations for Heritage), у свечаној сали. У позадни се види изложба студентских радова под називом “Истраживање, заштита и ревитализација градитељског наслеђа у Србији“.

Поводом овог догађаја организована је и изложба студентских радова под називом “Истраживање, заштита и ревитализација градитељског наслеђа у Србији” у свечаној сали Архитектонског факултета у периоду од 16. – 23. априла 2018. године. Ова изложба је представила радове студената који чине део наставног процеса на предметима из области проучавања, заштите и ревитализације градитељског наслеђа.

На изложби су представљени радови који садрже студентске анализе и истраживања, предлоге заштите и ревитализације различитих врста градитељског наслеђа у Србији – античко градитељство, средњовековно градитељство (манастирски комплекси и утврђени градови), историјска градска језгра и архитектура 19. и почетка 20. века, индустријска архитектура, као и модерна архитектура 20. века.


Истраживање, заштита и ревитализација градитељског наслеђа у Србији” је изложба радова студената Основних, Мастер и Интегрисаних академских студија Архитектура шк. 2016/17. и 2017/18. године из области “Истраживање, заштита и ревитализација градитељског наслеђа у Србији”.

На изложби су били приказани радови студената урађених на предметима:
III година Основних и Интегрисаних академских студија Архитектура 2016/17. и 2017/18.
Изборни предмет 1 – Заштита и ревитализација градитељског наслеђа, и

I година Мастер и IV година Интегрисаних академских студија Архитектура 2016/17. и 2017/18.
Историја и теорија 1 – Визуелна култура у архитектонској теорији и пракси,
Историја и теорија 2 – Савремени принципи очувања градитељског наслеђа, и
Изборни предмет 2 – Средњовековни утврђени градови у Србији – проучавање и обнова,

наставници ван. проф. др Мирјана Ротер Благојевић и доц. др Марко Николић

Dan_IKOMOS_2018_05_opt

Округли сто на тему ”Наслеђе за генерације и генерације за наслеђе” (Heritage for Generations & Generations for Heritage), у свечаној сали. У позадни се види изложба студентских радова под називом “Истраживање, заштита и ревитализација градитељског наслеђа у Србији“.