UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Doktorska disertacija i izveštaj Komisije: kandidat mr Dejan Milivojević, dipl.inž.arh.

05/04/2018

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd

obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom ”Procesi planiranja, projektovanja i gradnje urbane celine Trga partizana u Užicu” mr Dejana Milivojevića, dipl.inž.arh. dostupni javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici, a u štampanom obliku u biblioteci fakulteta, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.

Doktorska disertacija: „Procesi planiranja, projektovanja i gradnje urbane celine Trga partizana u Užicu“ Izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije: „Procesi planiranja, projektovanja i gradnje urbane celine Trga partizana u Užicu“