УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

05/04/2018

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
ул. Булевар краља Александра 73/II, Београд

обавештава да су докторска дисертација и извештај Комисије о оцени докторске дисертације под насловом ”Процеси планирања, пројектовања и градње урбане целине Трга партизана у Ужицу” мр Дејана Миливојевића, дипл.инж.арх. доступни јавности у електронској верзији на интернет страници, а у штампаном облику у библиотеци факултета, 30 дана пре усвајања извештаја на Наставно-научном већу, као и до одбране дисертације.

Докторска дисертација: „Процеси планирања, пројектовања и градње урбане целине Трга партизана у Ужицу“ Извештај Комисије о оцени докторске дисертације: „Процеси планирања, пројектовања и градње урбане целине Трга партизана у Ужицу“