УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

2018_Poseta-Beogradskoj-tvrdjavi_01

У посети Заводу за заштиту споменика културе града Београда | Фото © др Мирјана Ротер Благојевић

Beogradska-tvrdjava_logo120x120 zzskgb_logo120px

Мастер академскe студијe Архитектура – I година:
Историја и теорија 2: Савремени принципи очувања градитељског наслеђа
Изборни предмет 2 – Архитектура: Средњовековни утврђени градови у Србији – проучавање и обнова

Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре – IV година:
Историја и теорија 2: Савремени принципи очувања градитељског наслеђа
Изборни предмет 2 – Архитектура: Средњовековни утврђени градови у Србији – проучавање и обнова

У оквиру наставе у пролећном семестру школске 2017/2018. године на првој години Мастер академских студија Архитектура и четвртој години Интегрисаних основне и мастер академских студија архитектуре Архитектонског факултета Универзитета у Београду, из предмета Историја и теорија 2: Савремени принципи очувања градитељског наслеђа и Изборног предмета 2 – Архитектура: Средњовековни утврђени градови у Србији – проучавање и обнова, у понедељак, 02. априла 2018. године реализована је организована посета Београдској тврђави и Заводу за заштиту споменика културе града Београда.

2018_Poseta-Beogradskoj-tvrdjavi_02

Испред обновљене Чесме Мехмед-паше Соколовића | Фото © др Мирјана Ротер Благојевић

Наставници проф. др Мирјана Ротер Благојевић и доц. др Марко Николић заједно са Помоћницом директора Завода за заштиту споменика културе града Београда Иваном Филиповић Јорк, дипл. инж. арх, студентима су кроз обилазак тврђаве презентирали досадашња искуства и приступе заштити и презентацији бедема, кула, капија и грађевина, са посебним освртом на најновије приступе обнови и презентацији Чесме Мехмед-паше Соколовића, као и обнови и презентацији Турбета Дамад Али паше.

Beogradska-tvrdjava_Cesma-Mehmed-pase-Sokolovica

Реконструкција, рестаурација и презентација чесме Мехмед паше Соколовића на Београдској тврђави, 2017. | Фото © Београдска тврђава

Посета Београдској тврђави, заштићеном културном добру, била је од изузетног значаја за студенте, јер су од стручњака Завода који се непосредно бави тврђавом, сазнали значајне информације о проблемима и могућностима њене заштите и ревитализације. Такође је настављена и сарадња између Архитектонског факултета Универзитета у Београду и Завода за заштиту споменика културе града Београда, са циљем да се она и даље развија на наредним темама из заштите и ревитализације Београдске тврђаве које се могу обрађивати са студентима у оквиру наставе на поменутим предметима.

Beogradska-tvrdjava_Turbe-Damad-Ali-pase

Реконструкција и рестаурација Турбета Дамад Али паше на Београдској тврђави, 2017. | Фото © Београдска тврђава

2018_Poseta-Beogradskoj-tvrdjavi_03

Макета Београдске тврђаве | Фото © др Мирјана Ротер Благојевић