УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење

Студијска целина:
Конструктивни системи

Предмет:
ОАСА-36040 Конструктивни системи
ИАСА-36040 Конструктивни системи

Први колоквијум из предмета Конструктивни системи, за оба студијска програма, одржаће се у суботу, 14. априла 2018. године са почетком у 11.00 часова у салама 217-230 према утврђеном распореду седења. Такође, у суботу, 14. априла 2018. године одржаће се предавање (надокнада термина од 04. априла 2018. године) за студенте Основних академских студија са почетком у 13.15 часова у амфитеатру.

Од среде, 11. априла 2018. године на студијском програму Основне академске студије вежбе ће се изводити у измењеним терминима: група која је до сада вежбала у термину од 17.15-19.00 часова вежбаће у термину од 19.15-21.00 час, односно група која је вежбала у термину од 19.15-21.00 час вежбаће у термину од 17.15-19.00 часова.

Први колоквијум

Материја
Колоквијумом се проверава знање из следећих тематских јединица – типологија конструктивних система:
• Гредни системи;
• Гредни роштиљи;
• Лучни системи;
• Оквирни системи;
• Тридимензионални системи;

Питања ће бити конципирана из материје која је била изложена на предавањима и материје која је обрађена у уџбенику – Миодраг Несторовић: Конструктивни системи: принципи конструисања и обликовања, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2007. на странама 13-72 и 147-174.

Питања ће обухватати различите аспекте приказа наведених типологија конструктивних система: развој, одлике, класификације, принципе конструисања и обликовања, примену у контексту архитектонског пројектовања и реализације.

Полагање
Колоквијум се полаже писано. На задата питања се одговара текстом и цртежом/скицом. Колоквијум се искључиво полаже на листовима задатка које ће поделити дежурни. На Колоквијум је потребно понети прибор за писање и цртање као и индекс.

Трајање
Колоквијум траје 90 минута.

Оцењивање
На Колоквијуму је могуће остварити максимално 25 поена.

Из кабинета