UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Belgrade_Aerial_Photo-by-Kristijan-Ilic

Beograd i Zemun, 2017. | Foto © Kristijan Ilić

Savez inženjera i tehničara Srbije i Akademija inženjerskih nauka Srbije najavljuju prvu aktivnost prema Programu aktivnosti za 2018, za temu Gradovi Srbije u budućnosti:

Otvoreni okrugli sto
“Gradovi Srbije u budućnosti”
Utorak, 27. mart 2018. u 15h,
Savez inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 9, Beograd

Koordinatori Okruglog stola: Prof. dr Borislav Stojkov (tema Gradovi Srbije u budućnosti) i dr Igor Marić (tema Regionalne osobine i identitet gradova Srbije u budućnosti)

Akteri u radu Okruglog stola biće i: Prof. dr Mina Petrović, dr Žaklina Gligorijević, dr Milena Vukmirović, mr Milica Resanović, dr Zlata Vuksanović – Macura, dr Vladimir Macura, Prof. dr Nevena Vasiljević

Okrugli sto, pored eksperata okupljenih oko stola, obuhvatiće i sve prisutne u sali, odnosno omogućiće aktivno učešće prisutnih da kroz otvorenu debatu iznesu svoje stavove, ideje i vizije oko gradova Srbije u budućnosti.

Okrugli sto biće održan u prostorijama Saveza inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 9, Beograd, u utorak, 27. marta 2018. od 15 do 17 časova. Prijavljivanje besplatnog učešća vršiće se pred sam početak ispred sale.


Povezani tekstovi:
Predavanje: Regionalizam u srpskoj modernoj arhitekturi – dr Igor Marić
Razgovor: Arhitektura u kontekstu 3 – dr Igor Marić
Prvi Međunarodni kongres građevinskih materijala: BETON – Magacin Macura (22-25. septembar 2016.)
Predavanje: Stanovanje u Beogradu između dva svetska rata – dr Zlata Vuksanović-Macura


U vreme svojih značajnih jubileja Akademija inženjerskih nauka Srbije (1998-2018) i Savez inženjera i tehničara Srbije (1867-2017) žele da iskoriste svoj naučni i stručni potencijal u korist svog naroda i države, otvarajući vidike ka budućnosti gradova u Srbiji. Akademija i Savez preko svojih istaknutih članova ocenjuju da gradovi Srbije, veliki i manji, raspoređeni širom čitave teritoriji naše države, predstavljaju neprocenjiv ali nedovoljno ili neodgovarajuće iskorišćen resurs za održivi razvoj Srbije.

Isto tako, ocena je da danas, u vreme sve bržih i sve neizvesnijih promena kao i brojnih ekonomskih, socijalnih i ekloških pretnji, gradovima Srbije tre posvetiti znatno veću pažnju radi očuvanja njihovih vrednosti i identiteta, humanog potencijala i dostojanstva, uz istovremenu pažnju ka nužnosti tehničke, tehnološke i industrijske modernizacije radi dostizanja višeg nivoa konkurentnosti na evropskom i globalnom nivou. Prema ovome, Akademija i Savez najavljuju seriju aktivnosti koje treba da osvetle put ka budućnosti gradova Srbije, pod nazivom

Gradovi Srbije u budućnosti

koje će biti organizovane i izvedene tokom 2018. godine uz angažovanje naučnih potencijala članova Akademije inženjerskih nauka Srbije, drugih naučnih i stručnih i mladih kadrova, koji se bave temom grada:

  • 27. mart 2018: Otvoreni Okrugli sto: Gradovi Srbije u budućnosti (koordinatori Prof. dr Borislav Stojkov i dr Igor Marić)
  • 26. april 2018: Urbana ekonomija, industrija 4.0, inovacije i nove tehnologije – predavanja i rasprava (koordinator Prof. dr Petar Petrović)
  • 30. maj 2018: Međunarodni seminar: Metropoliteni budućnost velikih gradova Srbije (koordinator Prof. dr Borislav Stojkov)
  • 21. jun 2018: Urbana mobilnost – predavanja i rasprava (koordinator Prof. dr Vuk Bogdanović)
  • 27. septembar 2018: Stanovništvo, socijalni razvoj i urbana higijena gradova Srbije – predavanja i rasprava (koordinatori Prof. dr Branislav Đorđević i dr Mila Pucar)
  • 25. oktobar 2018: Urbana fizionomija i pitanja morfogeneze – predavanja i rasprava (koordinator akademik Prof. Milan Lojanica)
  • 29. novembar 2018: Modeli grada Srbije u budućnosti – radionica i konkurs (koordinator akademik Prof. Branislav Mitrović)

Navedene aktivnosti, uz mogućnost promene redosleda, odvijaće se prema detaljnom programu koji će biti objavljen za svaku nekoliko dana pre navedenog datuma u prostorijama Saveza inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 9 u Beogradu. Ulaz je besplatan.