УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Предавање: Геолошке подлоге као основ доброг Урбанистичког плана на примеру ПДР комплекса “ИМТ” на Новом Београду

Urbanisticki-zavod-Beograda_logo

Предавање:
“Геолошке подлоге као основ доброг Урбанистичког плана на примеру ПДР комплекса ‘ИМТ’ на Новом Београду“
Зоран Мишић, Ивица Торњански и Предраг Пиловић
Петак, 23. март 2018. године у 14h, Амфитеатар АФ

Архитектонски факултет Универзитета у Београду позива студенте основних, мастер и докторских студија на треће у низу предавања у склопу сарадње Департмана за Урбанизам Архитектонског факултета и Урбанистичког завода Београда на реализацији наставе у школској 2017/18 години, у складу са Протоколом о сарадњи.

Предавање “Геолошке подлоге као основ доброг Урбанистичког плана на примеру ПДР комплекса ‘ИМТ’ на Новом Београду“ Зорана Мишићa, Ивице Торњанског и Предрага Пиловића из Урбанистичког завода Београда, одржаће се у петак, 23. марта 2018. године у 14 часова, у амфитеатру Архитектонског факултета Универзитета у Београду.


Повезани текстови:
Предавање: Заштита животне средине у процесу урбанистичког планирања – Комплекс “ИМТ” на Новом Београду
Предавање: Плански основи и смернице за израду планова детаљне регулације – Комплекс “ИМТ” на Новом Београду


Нова урбаност, глобализација, као и могућност достизања одрживог развоја, за сваку земљу представља велики изазов. Научна и стручна јавност се нашла пред великим бројем нерешених питања и нових законских регулатива и директива, како светских, тако и домаћих, при чему је потребно одредити јасне циљеве и стратегије у покушају проналажења равнотеже између стварних потреба једног града и његових могућности на путу ка одрживом урбаном развоју.

Данас, у времену убрзаног развоја града Београда и доношења хитних одлука у погледу различитих инвестиција и улагања, потребно је препознати вредне природне карактеристике и ресурсе које град мора да штити и да створи услове за њихово рационално коришћење. У целокупној форми, у погледу коришћења земљишта, изгледа града и изграђеног окружења, односно у самој урбанизацији, аспект заштите животне средине заузима све значајније место у склопу компоненти развоја града.

© Google Maps

Зоран Мишић, дипл.инж.маш.
Директор Сектора за комуналну инфраструктуру. Запослен у Урбанистичком заводу од 1995. године. Преко 22 године ради као одговорни урбаниста планер за линијске инфраструктурне системе, тачније за урбанистичка и идејна решења топловодне о гасоводне мреже и постројења. Значајнији Планови на којима је радио:
1. ПДР за изградњу гасовода од постојећег магистралног гасовода МГ05 до подручја ППППН „Београд на води“ (2016).
2. ПДР за изградњу магистралног топловода од грејног подручја ТО “Нови Београд“ до котларнице „Сава Ковачевић“ у Земуну (2008).
3. ПДР за изградњу дела градског гасовода од ул. Вељка Лукића Курјака до Клиничког ценрта Србија са прикључком за БИП “Мостар“ (2006).
4. ПДР за гасификацију дела општине Вождовац (2017).

Ивица Торњански, дипломирани инжењер геологије за геотехнику
Рођен 1974. године у Зрењанину. Од 2002 до 2008 радио на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду, а од тада у Урбанистичком заводу Београда на месту урбанисте планера. Има положени стручни испити и одговарајуће лиценце за одговорног урбанисту за руковођење израдом урбанистичких планова инфраструктуре, одговорног пројектанта на изради геотехничких и инжењерскогеолошких подлога и одговорног извођача радова на изради геотехничких подлога.

Предраг Пиловић, дипл.инж.грађ.
Урбаниста планер у Сектору за саобраћај Урбанистичког завода Београда од 2008. године. Обавља послове на изради концепта и нацрта различитих типова урбанистичких Планова за потребе реализације саобраћајне мреже. Руководио и учествовао на већем броју Планова у којима је било потребно сагледавати и дефинисати како саобраћајнице локалног карактера тако и саобраћајнице вишег реда, проистеклих из бројних варијантних решења.

Истраживање трансформација подручја бившег индустријског комплекса ИМТ на Новом Београду одабрано је за семестралну тему студије случаја у оквиру студијске целине Студио 02а Одрживе урбане заједнице на II години Основних академских студија архитектуре (ОАСА-24071: Одрживе урбане заједнице – Теоријска настава – 2017/18 и ОАСА-24072: Одрживе урбане заједнице – Пројекат /ИГ2/ – 2017/18) којим руководи ван.проф. др Ксенија Лаловић.

Урбанистички завод Београда је обрађивач Плана детаљне регулације за ово подручје и делегираће референтне експерте за учешће у свим фазама разраде пројекта у својству професионалне и консултантске подршке, као и у својству консултаната на јавној Изложби концептуалне поставке и завршне презентације студентских пројеката.

Urbanisticki-zavod-Beograda_70-godina

Урбанистички завод Београда

Урбанистички завод Београда је јавно урбанистичко предузеће основано од стране Скупштине града Београда за потребе израде планских докумената од интереса за изградњу и уређење Београда. Сарађује са институцијама надлежним за урбанизам и планирање у другим европским градовима, представницима инвестиционих група и фондова испред влада других земаља и различитим представницима непрофитног сектора на пројектима у региону. У 2018. години Урбанистички завод Београда обележава значајан јубилеј Урбанистички завод Београда – 70 година планирања.