УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Потписан Споразум о сарадњи Српске академије наука и уметности (САНУ) и Архитектонског факултета у Београду

С лева на десно: академик Бранислав Митровић, професор Емеритус; проф. Дејан Миљковић, Председник Савета факултета, редовни професор; арх. Зоран Лазовић, редовни професор; мр Бранко Павић, Продекан за сарадњу са иностранством, редовни професор; секретар одељења ликовне и музичке уметности САНУ академик Милан Лојаница, професор у пензији Архитектонског факултета у Београду; потпредседник САНУ академик Љубомир Максимовић; председник САНУ академик Владимир С. Костић; декан Архитектонског факултета проф. др Владан Ђокић и управник послова САНУ Бојан Бугарчић. | Фото: М.Булатовић

На састанку одржаном на Архитектонском факултету 19. марта 2018. године потписaн је Споразум о сарадњи Српске академије наука и уметности (САНУ) и Архитектонског факултета у Београду. Делегацију САНУ на састанку представљали су: председник САНУ академик Владимир С. Костић, потпредседник САНУ академик Љубомир Максимовић, секретар одељења ликовне и музичке уметности САНУ академик Милан Лојаница, професор у пензији Архитектонског факултета у Београду, академик Бранислав Митровић, професор Емеритус Архитектонског факултета у Београду и управник послова САНУ Бојан Бугарчић.

Овим Споразумом САНУ и АФ изражавају спремност за успостављање међусобне сарадње ради остваривања циљева од значаја за науку, културу и уметност у Републици Србији, за заштиту научне и уметничке грађе и културних добара, подстицања научног и уметничког стваралаштва, као и других циљева од значаја за развој науке и неговање уметности у Републици Србији.

Potpisivanje-ugovora-sa-SANU-2018---3-of-8

Potpisivanje-ugovora-sa-SANU-2018---6-of-8

Потписивање Споразума о сарадњи Српске академије наука и уметности (САНУ) и Архитектонског факултета у Београду. С лева на десно: председник САНУ академик Владимир С. Костић и декан Архитектонског факултета проф. др Владан Ђокић. (19.03.2018) | Фото: М.Булатовић

Међусобна сарадња нарочито подразумева сарадњу у следећим активностима:

  • креирање системског приступа и успостављање одрживих инструмената за очување и одрживи развој културног идентитета и успостављање и одржавање континуалне размене искустава и знања;
  • подршка успостављању трајне институционалне основе и подизање нивоа компетентности у областима архитектуре и урбанизма;
  • припрема и ревизија архивске, аналитичке и техничке документације културног наслеђа у области архитектуре и урбанизма у циљу формирања ажурне базе података, публиковања или сл.;
  • припрема и имплементација мултидисциплинарних развојних пројеката у области архитектуре и урбанизма и спровођење заједничких научно-истраживачких делатности;
  • активности јавног заговарања и промоције културног наслеђа, културе простора, друштвено-одговорне архитектуре и вредности коришћења и очувања урбане средине и природних ресурса;
  • организација стручних скупова, саветовања, семинара, конференција, радионица и изложби на актуелне и иновативне теме из области архитектуре и урбанизма.

Споразум су потписали председник САНУ академик Владимир С. Костић и декан Архитектонског факултета проф. др Владан Ђокић.

Potpisivanje-ugovora-sa-SANU-2018---7-of-8

С лева на десно: секретар одељења ликовне и музичке уметности САНУ академик Милан Лојаница, професор у пензији Архитектонског факултета у Београду; потпредседник САНУ академик Љубомир Максимовић; председник САНУ академик Владимир С. Костић; декан Архитектонског факултета проф. др Владан Ђокић и управник послова САНУ Бојан Бугарчић. | Фото: Д. Средојевић

Potpisivanje-ugovora-sa-SANU-2018---8-of-8

С лева на десно: секретар одељења ликовне и музичке уметности САНУ академик Милан Лојаница, професор у пензији Архитектонског факултета у Београду; потпредседник САНУ академик Љубомир Максимовић и председник САНУ академик Владимир С. Костић | Фото: Д. Средојевић