UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

arhitektura-u-kontekstu-kcb_opt

KCB_latinica-crno

Kulturni centar Beograda,
Galerija Artget, Trg republike 5/I

utorak, 20. mart 2018. u 19.00 časova

ARHITEKTURA U KONTEKSTU 4, ciklus predavanja
INDUSTRIJSKO NASLEĐE JE DEO KULTURNE SREDINE

O arhitekturi Mihaila Timotijevića razgovaraju Rifat Kulenović i autor

Industrijska arhitektura 19. i prve polovine 20. veka kao deo nasleđa postaje širom sveta inspirativan prostor za kreativne industrije, multifunkcionalne urbane celine i konačno doprinosi urbanoj raznolikosti savremenog grada. Nužnim gašenjem delova industrijskih postrojenja ostaju prostori koji uvođenjem druge namene mogu pružiti šansu za razvoj, a ponegde i za prosperitet tih sredina.

Naša sredina tek otvara ove procese, a specifičnosti njenog industrijskog nasleđa čuvaju joj mesto u širokoj lepezi različitosti. Sticajem okolnosti, kroz svoju dugogodišnju praksu Mihailo Timotijević je imao dodira sa ovim segmentom kulturnog nasleđa, a poslednjih desetak godina radeći na konkretnim projektima, stekao je iskustva koja će u razgovoru sa Rifatom Kulenovićem podeliti sa publikom.

08 POHVALA_T_2014

Priznanje 36. Salona arhitekture 2014. u kategoriji ”Arhitektura projekti” – Mihailo Timotijević – projekat rekonstrukcije “Trušnice” u selu Kremna kod Užica i pretvaranje u deo Muzeja šumarstva, 2013.

Mihailo Timotijević diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1981. godine, kome je i posvetio najveći deo svoje profesionalne karijere u radu sa studentima. Najintenzivniji deo svog akademskog angažmana imao je u periodu 2000-tih kada je na nizu rukovodećih funkcija bio u situaciji da svoje ideje i koncepcije o obrazovanju arhitekata implementira u nastavne programe. Sa posebnim žarom obavljao je funkciju dekana Fakulteta. Svoje profesionalno angažovanje usmeravao je na arhitektonsko projektovanje, sa posebnim akcentom na prostore edukacije, objekte industrijskog nasleđa i muzeje, predavajući na fakultetu studentima upravo ono što je obeležavalo i njegovu projektantsku praksu. Svoja projektantska istraživanja i realizovane objekte vezuje za projekte Evropske unije, Ministarstva kulture Republike Srbije, Univerziteta u Beogradu, Muzeja nauke i tehnike i Muzeja istorije Jugoslavije. Dobitnik je brojnih nagrada na međunarodnim i domaćim arhitektonsko-urbanističkim konkursima. Trenutno radi na projektu rekonstrukcije Trušnice (selo Kremna kod Užica), objekta sa statusom zaštićenog industrijskog nasleđa.

Rifat Kulenović je najveći deo svog profesionalnog angažmana, od ranih devedesetih godina do danas, posvetio istraživanju industrijske arheologije. Autor je i učesnik brojnih domaćih i međunarodonih projekata iz ove oblasti. Od 1991. godine, sa manjim prekidima (2015-2017, Muzej istorije Jugoslavije), zaposlen je u Muzeju nauke i tehnike, a od 2017. godine je direktor Muzeja.

Timotijevic-Balubdzic_Senjski-Muzej

Godišnja nagrada Udruženja arhitekata Srbije za 2014. – M.Timotijević, M. Petrović-Balubdžić – Muzej ugljarstva – Regionalni centar industrijskog nasleđa, Senjski Rudnik, Despotovac, 2014. | Foto © Ana Kostić
7