UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Umetnobil, Zgrada tehničkih fakulteta, Beograd, 2018. | Foto © Ivan Zupanc

Izborni predmet druge godine Master akademskih studija Arhitektura Prostori spektakla: do scene sa scene, profesora Branka Pavića i Dejana Miljkovića studentima arhitekture približava savremenu kulturnu i umetničku produkciju kroz direktno uključivanje u aktuelne inovativne projekte i njihovu realizaciju u različitim javnim gradskim prostorima. Težište predmeta je na izradi individualnog rada koji se izvodi pred publikom čime se omogućava sagledavanje prostora scene iz ugla izvođača. Razumevanjem mehanizma performansa/kulturne produkcije (sa scene) studenti obogaćuju svoje shvatanje izvođačkih prostora i stiču nova iskustva značajna za buduće projektovanje scenskih prostora (do scene).

Do sada su polaznici ovog predmeta imali prilike da se upoznaju s brojnim profesionalcima sa kulturne i umetničke scene, ličnostima koje se na najrazličitije načine bave scenskim umetnostima. Između ostalih, gosti programa su bili: Borka Pavićević, dramaturškinja, direktorka CZKD-a, Jovan Ćirilov, dramaturg, Damjan Kecojević, glumac, Dragan Protić, vizuelni umetnik, grupa Škart, Sonja Vukićević, koreografkinja i baletska umetnica, Mile Buturović, direktor tehnike JDP-a.

Studenti su posetili brojne, i po nameni i po produkciji, različite scenske prostore u kojima su se upoznali sa poslovima organizatora, producenata, tehničara te tehničkom opremom i metodama realizacije scenskih događaja. Studentski završni radovi su više puta bili izvođeni javno, uz pomoć profesionalnih tehničara i prateće scenske opreme u Kulturnom centru REX.

2018_Do-scene-sa-scene_Umetnobil_Ivan-Zupanc_10

2018_Do-scene-sa-scene_Umetnobil_Ivan-Zupanc_11

Sala 301, Arhitektonski fakultet, Beograd, 2018. | Foto © Ivan Zupanc

Ove školske godine predmet Prostori spektakla: Do scene sa scene: Umetnobil je realizovan u saradnji sa umetničkim projektom “Umetnobil” autora Ivana Zupanca (http://umetnobil.rs/), specifičnom umetničkom platformom na točkovima. Ovaj projekat je u svom dosadašnjem radu omogućio mnogobrojnim umetnicima različitih profila neposredno delovanje u javnom prostoru i time otvorio brojna mesta za umetničku i kulturnu produkciju.

2018_Do-scene-sa-scene_Umetnobil_Ivan-Zupanc_13

2018_Do-scene-sa-scene_Umetnobil_Ivan-Zupanc_14

Đorđe Branković i Dragan Protić, Sala 301, Arhitektonski fakultet, Beograd, 2018. | Foto © Ivan Zupanc

Umetnobil je u isto vreme i odgovor na potrebu umetnika za izmeštanjem iz galerija, sterilnih prostora i statičnih oblika komunikacije. Hibridna vrsta mobilne galerije/koncertnog prostora/studija pomaže umetnicima da prevaziđu probleme koji se tiču prevoza, smeštaja, prenosa tehnike i materijala neophodnih za reprezentaciju i lakše izvođenje programa. Umetnobil je odabran jer se uklapa u cilj predmeta Prostori spektakla: Do scene sa scene da prati savremenu kulturu i umetnosti čije su ključne karakteristike inovacija, eksperiment i odgovor na potrebe savremene kulturne i umetničke produkcije.


Povezani tekstovi:
Radionica: PolyArk 5 | PolyAir
Studentska radionica u saradnji sa Muzejom nauke i tehnike: IN:CONTINUUM
Održana radionica Svetlosna gerila
‘Moja prva bašta’ i ‘Deca sa Meseca’ zajedno na Karnevalu cveća u Beloj Crkvi


2018_Do-scene-sa-scene_Umetnobil_Ivan-Zupanc_04

2018_Do-scene-sa-scene_Umetnobil_Ivan-Zupanc_05

2018_Do-scene-sa-scene_Umetnobil_Ivan-Zupanc_06

2018_Do-scene-sa-scene_Umetnobil_Ivan-Zupanc_07

Umetnobil, Beograd, 2018. | Foto © Ivan Zupanc

Namera programa je da kroz rad na pojedinačnim studentskim projektima omogući neposredno iskustvo komunikacije sopstvenih ideja sa publikom u različitim prostornim situacijama. Imajući u vidu specifičnosti kamper vozila “Umetnobil” studenti su izradili niz projekata inspirisanih unutrašnjim i spoljašnjim doživljajem prostora i mogućnošću interakcije s publikom i gostima radionice, umetnicima Draganom Protićem (grupa Škart) i Đorđem Brankovićem (performer Ah Ahilej).

U radu na predmetu su učestvovali profesor Branko Pavić, profesor Dejan Miljković, docent Ivan Šuletić, saradnik Taras Subotić i umetnici Ivan Zupanc, Dragan Protić i Đorđe Branković.

2018_Do-scene-sa-scene_Umetnobil_Ivan-Zupanc_15

2018_Do-scene-sa-scene_Umetnobil_Ivan-Zupanc_16

2018_Do-scene-sa-scene_Umetnobil_Ivan-Zupanc_17

Umetnobil, Beograd, 2018. | Foto © Ivan Zupanc