УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Уметнобил, Зграда техничких факултета, Београд, 2018. | Фото © Иван Зупанц

Изборни предмет друге године Мастер академских студија Архитектура Простори спектакла: до сцене са сцене, професора Бранка Павића и Дејана Миљковића студентима архитектуре приближава савремену културну и уметничку продукцију кроз директно укључивање у актуелне иновативне пројекте и њихову реализацију у различитим јавним градским просторима. Тежиште предмета је на изради индивидуалног рада који се изводи пред публиком чиме се омогућава сагледавање простора сцене из угла извођача. Разумевањем механизма перформанса/културне продукције (са сцене) студенти обогаћују своје схватање извођачких простора и стичу нова искуства значајна за будуће пројектовање сценских простора (до сцене).

До сада су полазници овог предмета имали прилике да се упознају с бројним професионалцима са културне и уметничке сцене, личностима које се на најразличитије начине баве сценским уметностима. Између осталих, гости програма су били: Борка Павићевић, драматуршкиња, директорка ЦЗКД-а, Јован Ћирилов, драматург, Дамјан Кецојевић, глумац, Драган Протић, визуелни уметник, група Шкарт, Соња Вукићевић, кореографкиња и балетска уметница, Миле Бутуровић, директор технике ЈДП-а.

Студенти су посетили бројне, и по намени и по продукцији, различите сценске просторе у којима су се упознали са пословима организатора, продуцената, техничара те техничком опремом и методама реализације сценских догађаја. Студентски завршни радови су више пута били извођени јавно, уз помоћ професионалних техничара и пратеће сценске опреме у Културном центру REX.

2018_Do-scene-sa-scene_Umetnobil_Ivan-Zupanc_10

2018_Do-scene-sa-scene_Umetnobil_Ivan-Zupanc_11

Сала 301, Архитектонски факултет, Београд, 2018. | Фото © Иван Зупанц

Ове школске године предмет Простори спектакла: До сцене са сцене: Уметнобил је реализован у сарадњи са уметничким пројектом “Уметнобил” аутора Ивана Зупанца (http://umetnobil.rs/), специфичном уметничком платформом на точковима. Овај пројекат је у свом досадашњем раду омогућио многобројним уметницима различитих профила непосредно деловање у јавном простору и тиме отворио бројна места за уметничку и културну продукцију.

2018_Do-scene-sa-scene_Umetnobil_Ivan-Zupanc_13

2018_Do-scene-sa-scene_Umetnobil_Ivan-Zupanc_14

Ђорђе Бранковић и Драган Протић, Сала 301, Архитектонски факултет, Београд, 2018. | Фото © Иван Зупанц

Уметнобил је у исто време и одговор на потребу уметника за измештањем из галерија, стерилних простора и статичних облика комуникације. Хибридна врста мобилне галерије/концертног простора/студија помаже уметницима да превазиђу проблеме који се тичу превоза, смештаја, преноса технике и материјала неопходних за репрезентацију и лакше извођење програма. Уметнобил је одабран јер се уклапа у циљ предмета Простори спектакла: До сцене са сцене да прати савремену културу и уметности чије су кључне карактеристике иновација, експеримент и одговор на потребе савремене културне и уметничке продукције.


Повезани текстови:
Радионица: PolyArk 5 | PolyAir
Студентска радионица у сарадњи са Музејом науке и технике: IN:CONTINUUM
Одржана радионица Светлосна герила
‘Моја прва башта’ и ‘Деца са Месеца’ заједно на Карневалу цвећа у Белој Цркви


2018_Do-scene-sa-scene_Umetnobil_Ivan-Zupanc_04

2018_Do-scene-sa-scene_Umetnobil_Ivan-Zupanc_05

2018_Do-scene-sa-scene_Umetnobil_Ivan-Zupanc_06

2018_Do-scene-sa-scene_Umetnobil_Ivan-Zupanc_07

Уметнобил, Београд, 2018. | Фото © Иван Зупанц

Намера програма је да кроз рад на појединачним студентским пројектима омогући непосредно искуство комуникације сопствених идеја са публиком у различитим просторним ситуацијама. Имајући у виду специфичности кампер возила “Уметнобил” студенти су израдили низ пројеката инспирисаних унутрашњим и спољашњим доживљајем простора и могућношћу интеракције с публиком и гостима радионице, уметницима Драганом Протићем (група Шкарт) и Ђорђем Бранковићем (перформер Ах Ахилеј).

У раду на предмету су учествовали професор Бранко Павић, професор Дејан Миљковић, доцент Иван Шулетић, сарадник Тарас Суботић и уметници Иван Зупанц, Драган Протић и Ђорђе Бранковић.

2018_Do-scene-sa-scene_Umetnobil_Ivan-Zupanc_15

2018_Do-scene-sa-scene_Umetnobil_Ivan-Zupanc_16

2018_Do-scene-sa-scene_Umetnobil_Ivan-Zupanc_17

Уметнобил, Београд, 2018. | Фото © Иван Зупанц