UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Centar za istraživačku delatnost (CID) Arhitektonskog fakulteta predstavlja organizacionu jedinicu osnovanu sa ciljem da razvija i unapređuje istraživačku delatnost Fakulteta.

CID je osnovan sa ciljem da promoviše istraživački rad uključivanjem studentskih inicijativa u svoj program, pruži podršku u izvođenju studijskih programa kroz integrisanje svojih aktivnosti sa nastavnim aktivnostima, organizaciju posebnih edukativnih programa – radionica, seminara i sl. i publikovanje ostvarenih rezultata.

U radu CID-a su pozvanu da učestvuju svi nastavnici, saradnici i studenti svih nivoa studija Fakulteta.

Plan rada CID-a organizuje Programski odbor, koji čine: po jedan izabrani predstavnik svakog Departmana Fakulteta i po jedan izabrani predstavnik studenata OAS i MAS a koji nemaju već neku drugu funkciju u studentskim telima Fakulteta. Ovaj Odbor predlaže projekte i aktivnosti i učestvuje i organizuje njihovu realizaciju.

Stoga se pozivaju studenti OAS i MAS da se prijave za ove pozicije slanjem prijavnog formulara (u prilogu) na adresu dj.bulajic@hotmail.com do 12. marta 2018. godine.

Prijavni formular za članstvo u Programskom odboru CID-a