УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Центар за истраживачку делатност (ЦИД) Архитектонског факултета представља организациону јединицу основану са циљем да развија и унапређује истраживачку делатност Факултета.

ЦИД је основан са циљем да промовише истраживачки рад укључивањем студентских иницијатива у свој програм, пружи подршку у извођењу студијских програма кроз интегрисање својих активности са наставним активностима, организацију посебних едукативних програма – радионица, семинара и сл. и публиковање остварених резултата.

У раду ЦИД-а су позвану да учествују сви наставници, сарадници и студенти свих нивоа студија Факултета.

План рада ЦИД-а организује Програмски одбор, који чине: по један изабрани представник сваког Департмана Факултета и по један изабрани представник студената ОАС и МАС а који немају већ неку другу функцију у студентским телима Факултета. Овај Одбор предлаже пројекте и активности и учествује и организује њихову реализацију.

Стога се позивају студенти ОАС и МАС да се пријаве за ове позиције слањем пријавног формулара (у прилогу) на адресу dj.bulajic@hotmail.com до 12. марта 2018. године.

Пријавни формулар за чланство у Програмском одбору ЦИД-а