UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Radionica: Beograd Unbuilt – Project for Public Landscape (Neizgrađeni Beograd – Projekat za javni pejzaž)

2018_Beograd_Unbuilt_poster

Architecture_Of_Territory_logo_opt

BEOGRAD UNBUILT – Project for Public Landscape

U okviru saradnje sa ETH iz Ciriha (Studio Architecture of Territory), Arhitektonski fakultet u Beogradu organizuje van-nastavnu projektantsku radionicu tokom letnjeg semestra školske 2017/18 godine.

Opis radionice
Radionica Beograd Unbuilt – Project for Public Landscape predstavlja deo združenog kurikuluma semestralnog programa na prvoj godini Master studija Architecture of Territory (prof. Milica Topalović) na ETH, Cirih. Težište rada tokom radionice će biti usmereno na arhipelag zelenih ostrva i otvorenih prostora unutar i u neposrednoj blizini izgrađenog urbanog tkiva Beograda.

Posmatrani u celini, ovi pejzaži javnih prostora (public landscapes) predstavljaju značajan i neophodan urbani potencijal za grad Beograd. Usled često sukobljenih interesa koji se odražavaju i oblikuju urbane prostore, ideja o javnom pejzažu (public landscapes) može poslužiti kao ključno zajedničko mesto. U svetlu gradskog razvoja, kako formalnog, tako i neformalnog, radionica otvara pitanje ponovnog promišljanja o značaju, značenju i obliku neizgrađenog (unbuilt) u savremenom kontekstu grada.

Radionica je osmišljena u vidu istraživačko-idejnog projekta, i odvijaće se u tri koraka:

 1. Intro (13-14. mart 2018.)
  Prezentacija tematskog okvira i kurikuluma radionice (metodologije rada, ciljeva i očekivanih rezultata).
 2. Seminar Week (19-23. mart 2018.)
  Težište radionice predstavlja Seminar Week tokom koje će se odvijati zajednički rad studenata Arhitektonskog fakulteta i studenata sa ETH iz Ciriha.
 3. Projects
  Sesija koja uključuje finalizaciju rezultata zajedničke radionice. Termin održavanja će biti blagovremeno dogovoren.

U svrhu izbora učesnika, potrebno je da zainteresovani studenti formulišu i prirede svoje viđenje (predlog rada) tematskog okvira Beograd Unbuilt – Project for Public Landscape kroz jedan A4 prilog (tekstualni i/ili vizuelni) u utorak 13. marta 2018. godine u 9.00 časova u sali 200, na osnovu čega će uslediti izbor učesnika i prezentacija tematskog okvira i kurikuluma radionice (metodologije rada, ciljeva i očekivanih rezultata).

Radionica je otvorena za studente prve godine master studija. Broj studenata je ograničen na 16.

Radionica će se odvijati na engleskom jeziku.

Organizacija i realizacija radionice:

Arhitektonski Fakultet u Beogradu
dr Pavle Stamenović, docent + dr Nataša Janković, istraživač-saradnik + Miloš Kostić, asistent + Hristina Stojanović, asistent + Maja Morošan, doktorand
Gost kritičar: dr Marija Milinković, docent

ETH Zurich
Prof. Milica Topalović + Hans Hortig + Karoline Kostka + Metaxia Markaki + Ferdinand Pappenheim + Thaïs de Roquemaurel

http://topalovic.arch.ethz.ch/projects/project-public-landscape/
http://topalovic.arch.ethz.ch/wp-content/uploads/2018/01/171222_BEOGRAD_Poster.pdf