UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Izložba master završnih radova 2016/17. u galeriji Aula | Foto: M.Bulatović

U Galeriji Aula Arhitektonskog fakulteta u petak, 02. marta 2018. godine, u 17.00 časova biće otvorena izložba završnih master radova školske 2016/17.

29 izloženih studentskih radova, odabrani od strane mentorskih komisija, predstavljaju najuspešnije diplomske projekte pripadajućih studio projekata Master akademskih studija Arhitektura 2016/17 (Moduli: Arhitektura, Urbanizam, Arhitektonsko konstrukterstvo, Arhitektonske tehnologije), Master akademskih studija Unutrašnja arhitektura 2016/17 i Master akademskih studija Integralni urbanizam 2016/17.

Sve radove sa izložbe možete detaljno pogledati u našoj veb izložbi na sledećem linku:
Veb izložba: MASA, MUAD i MASIU – Master završni rad 2016/17

Završni deo studijskog programa Master akademskih studija Arhitektura sastoji se iz tri celine: Master teze, Master projekta i Master završnog rada. Radom na tezi, projektu i završnom radu, kroz proces formulacije, koncipiranja i razvoja projekta, student samostalno povezuje sva stečena znanja i veštine, vlada procesom istraživanja, konceptualizacije, projektovanja i materijalizacije složenih arhitektonsko-urbanističkih celina.

Master teza predstavlja samostalno istraživanje, koje podrazumeva istraživanje konteksta i obradu svih specifičnih aspekata zadatka, uspostavljanje programske strukture i teze projekta, jasno definsanje projektnog zadataka i teme projekta na osnovu kojih se može pristupiti izradi projekta uz uvid u savremene tendencije u arhitekturi, kao i kritički  odnos prema lokalnom okruženju i kontekstu uopšte.

201617_MASTER-ZAVRSNI-RAD_najava_02

201617_MASTER-ZAVRSNI-RAD_najava_08

Izložba master završnih radova 2016/17. u galeriji Aula | Foto: M.Bulatović

Master projekat predstavlja rad sa jasno prepoznatljivim istraživačkim komponentom: istraživanje kroz definisanje osnovnih pitanja istraživanja kroz projekat, istraživanje i razvijanje projektantskih metoda saglasnih tezi kao analitičkih i generičkih studija u prostoru sa javnom proverom koncepta.

Master završni rad zaokružuje sintezni master studio projekat u kom student na samostalnom završnom radu pokazuje stepen savladanih znanja i veština sa Master studijskog programa, kao odgovora na predhodno postavljenu tezu. Sastoji se iz javno izloženih grafičkih priloga, modela završnog projekta i master sveske koja obuhvata tri jasne celine: tezu, istraživanje kroz projekat sa analitičkim i generičkim studijama i obrazloženjem sinteznog koncepta i završnog projekta.

201617_MASTER-ZAVRSNI-RAD_najava_11

201617_MASTER-ZAVRSNI-RAD_najava_14

Izložba master završnih radova 2016/17. u galeriji Aula | Foto: M.Bulatović

Izložba će biti otvorena do 15. aprila 2018. godine.

Učesnici izložbe master završnih radova 2016/2017 u galeriji Aula:
Master akademskih studija Arhitektura 2016/17

Modul: Arhitektura (MASA)
Marija Peruničić (prof. mr Milan Vujović, mentor) + Jelena Janković (prof. arh. Zoran Lazović, mentor) + Pavle Kostić (prof. arh. Vladimir Lojanica, mentor) – rad nominovan za The RIBA President’s Medals Student Awards 2017 + Ana Dutina (prof. Dejan Miljković, mentor) – rad nominovan za Nagradu Fondacije sestre Bulajić za 2016/2017 godinuNeda Markovsi (v.prof. dr Dragana Vasiljević Tomić, mentor) – Rad nominovan za Inspireli Awards 2017 + Nemanja Šekularac (v. profesor arh. Goran Vojvodić, mentor) -rad nominovan za Archiprix International 2017 – Hunter Douglas AwardTihomir Dičić (v.prof. arh. Aleksandru Vuja, mentor) + Tamara Tahov (v. prof. arh. Milan Đurić, mentor) + Vladimir Jovanović (v.prof. dr Vladimir Milenković) + Marija Zlatković (v. prof. arh. Dejan Miletić, mentor) – rad nominovan za Nagradu Fondacije sestre Bulajić za 2016/2017 godinu + Nikola Jovanović (prof. arh. Borislav Petrović, mentor) + Marko Dragičević (v. prof. arh. Ivan Rašković, mentor) – rad nominovan za The RIBA President’s Medals Student Awards 2017Isidora Babović (v.prof. arh. Vesna Cagić Milošević, mentor) + Sara Lukić (doc. dr Aleksandar Videnović, mentor) + Sara Jeveričić (doc. dr Đorđe Stojanović, mentor) + Dragana Dobrisavljević (doc. arh NebojšaFotirić, mentor) – rad nominovan za Young Talent Architecture Award European Union Prize for Contemporary Architecture Mies van der Rohe Award 2016-2017.

Modul: Urbanizam (MASA-U)
Ana Miletić (prof. dr Vladan Đokić, mentor) + Tamara Radić (prof. dr Eva Vaništa Lazarević, mentor)

Modul: Arhitektonske tehnologije (MASA-AT)
Aleksandra Nikolić (prof. dr Branislav Žegarac) + Nevena Stošić (prof. dr Lidija Đokić, mentor) + Nikola Jovičić (doc. dr Budimir Sudimac, mentor)

Modul: Arhitektonsko konstrukterstvo (MASA-AK)
Darije Delić (prof. dr Miodrag Nestorović, mentor) – rad nominovan za Nagradu grada Beograda za stvaralaštvo mladih u oblasti nauke i umetnostiDragana Stajić (v.prof.dr Nenad Šekularac, mentor)


Master akademskih studija Integralni urbanizam 2016/17:
Aleksandra Trifunović (v. prof. dr Marija Maruna, mentor) + Nevena Božović (doc. dr Danijela Milovanović Rodić, mentor) + Đorđe Lukić (doc. dr Ratka Čolić, mentor)


Master akademskih studija Unutrašnja arhitektura 2016/17:
Jovana Radujko (doc. dr Milena Kordić, mentor) + Đorđe Marinković (doc. dr Marija Milinković, mentor) + Tijana Todorović (doc. arh. Igor Rajković, mentor) – rad nominovan za Inspireli Awards 2017

201617_MASTER-ZAVRSNI-RAD_najava_15

201617_MASTER-ZAVRSNI-RAD_najava_13

Izložba master završnih radova 2016/17. u galeriji Aula | Foto: M.Bulatović