УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Изложба мастер завршних радова 2016/17. у галерији Аула | Фото: М.Булатовић

У Галерији Аула Архитектонског факултета у петак, 02. марта 2018. године, у 17.00 часова биће отворена изложба завршних мастер радова школске 2016/17.

29 изложених студентских радова, одабрани од стране менторских комисија, представљају најуспешније дипломске пројекте припадајућих студио пројеката Мастер академских студија Архитектура 2016/17 (Модули: Архитектура, Урбанизам, Архитектонско конструктерство, Архитектонске технологије), Мастер академских студија Унутрашња архитектура 2016/17 и Мастер академских студија Интегрални урбанизам 2016/17.

Све радове са изложбе можете детаљно погледати у нашој веб изложби на следећем линку:
Веб изложба: МАСА, МУАД и МАСИУ – Мастер завршни рад 2016/17

Завршни део студијског програма Мастер академских студија Архитектура састоји се из три целине: Мастер тезе, Мастер пројекта и Мастер завршног рада. Радом на тези, пројекту и завршном раду, кроз процес формулације, конципирања и развоја пројекта, студент самостално повезује сва стечена знања и вештине, влада процесом истраживања, концептуализације, пројектовања и материјализације сложених архитектонско-урбанистичких целина.

Мастер теза представља самостално истраживање, које подразумева истраживање контекста и обраду свих специфичних аспеката задатка, успостављање програмске структуре и тезе пројекта, јасно дефинсање пројектног задатака и теме пројекта на основу којих се може приступити изради пројекта уз увид у савремене тенденције у архитектури, као и критички  однос према локалном окружењу и контексту уопште.

201617_MASTER-ZAVRSNI-RAD_najava_02

201617_MASTER-ZAVRSNI-RAD_najava_08

Изложба мастер завршних радова 2016/17. у галерији Аула | Фото: М.Булатовић

Мастер пројекат представља рад са јасно препознатљивим истраживачким компонентом: истраживање кроз дефинисање основних питања истраживања кроз пројекат, истраживање и развијање пројектантских метода сагласних тези као аналитичких и генеричких студија у простору са јавном провером концепта.

Мастер завршни рад заокружује синтезни мастер студио пројекат у ком студент на самосталном завршном раду показује степен савладаних знања и вештина са Мастер студијског програма, као одговора на предходно постављену тезу. Састоји се из јавно изложених графичких прилога, модела завршног пројекта и мастер свеске која обухвата три јасне целине: тезу, истраживање кроз пројекат са аналитичким и генеричким студијама и образложењем синтезног концепта и завршног пројекта.

201617_MASTER-ZAVRSNI-RAD_najava_11

201617_MASTER-ZAVRSNI-RAD_najava_14

Изложба мастер завршних радова 2016/17. у галерији Аула | Фото: М.Булатовић

Изложба ће бити отворена до 15. априла 2018. године.

Учесници изложбе мастер завршних радова 2016/2017 у галерији Аула:
Мастер академских студија Архитектура 2016/17

Модул: Архитектура (МАСА)
Марија Перуничић (проф. мр Милан Вујовић, ментор) + Јелена Јанковић (проф. арх. Зоран Лазовић, ментор) + Павле Костић (проф. арх. Владимир Лојаница, ментор) – рад номинован за The RIBA President’s Medals Student Awards 2017 + Ана Дутина (проф. Дејан Миљковић, ментор) – рад номинован за Награду Фондације сестре Булајић за 2016/2017 годинуНеда Марковси (в.проф. др Драгана Васиљевић Томић, ментор) – Рад номинован за Inspireli Awards 2017 + Немања Шекуларац (в. професор арх. Горан Војводић, ментор) -рад номинован за Archiprix International 2017 – Hunter Douglas AwardТихомир Дичић (в.проф. арх. Александру Вуја, ментор) + Тамара Тахов (в. проф. арх. Милан Ђурић, ментор) + Владимир Јовановић (в.проф. др Владимир Миленковић) + Марија Златковић (в. проф. арх. Дејан Милетић, ментор) – рад номинован за Награду Фондације сестре Булајић за 2016/2017 годину + Никола Јовановић (проф. арх. Борислав Петровић, ментор) + Марко Драгичевић (в. проф. арх. Иван Рашковић, ментор) – рад номинован за The RIBA President’s Medals Student Awards 2017Исидора Бабовић (в.проф. арх. Весна Цагић Милошевић, ментор) + Сара Лукић (доц. др Александар Виденовић, ментор) + Сара Јеверичић (доц. др Ђорђе Стојановић, ментор) + Драгана Добрисављевић (доц. арх НебојшаФотирић, ментор) – рад номинован за Young Talent Architecture Award European Union Prize for Contemporary Architecture Mies van der Rohe Award 2016-2017.

Модул: Урбанизам (МАСА-У)
Ана Милетић (проф. др Владан Ђокић, ментор) + Тамара Радић (проф. др Ева Ваништа Лазаревић, ментор)

Модул: Архитектонске технологије (МАСА-АТ)
Александра Николић (проф. др Бранислав Жегарац) + Невена Стошић (проф. др Лидија Ђокић, ментор) + Никола Јовичић (доц. др Будимир Судимац, ментор)

Модул: Архитектонско конструктерство (МАСА-АК)
Дарије Делић (проф. др Миодраг Несторовић, ментор) – рад номинован за Награду града Београда за стваралаштво младих у области науке и уметностиДрагана Стајић (в.проф.др Ненад Шекуларац, ментор)


Мастер академских студија Интегрални урбанизам 2016/17:
Александра Трифуновић (в. проф. др Марија Маруна, ментор) + Невена Божовић (доц. др Данијела Миловановић Родић, ментор) + Ђорђе Лукић (доц. др Ратка Чолић, ментор)


Мастер академских студија Унутрашња архитектура 2016/17:
Јована Радујко (доц. др Милена Кордић, ментор) + Ђорђе Маринковић (доц. др Марија Милинковић, ментор) + Тијана Тодоровић (доц. арх. Игор Рајковић, ментор) – рад номинован за Inspireli Awards 2017

201617_MASTER-ZAVRSNI-RAD_najava_15

201617_MASTER-ZAVRSNI-RAD_najava_13

Изложба мастер завршних радова 2016/17. у галерији Аула | Фото: М.Булатовић