УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Задужбина Веселина Лучића
Студентски трг 1
Београд

Универзитет у Београду, по одлуци Задужбине Веселина Лучића, расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ „НАГРАДЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА“
за 2018. годину

1. Расписује се Конкурс за доделу „Награде Веселина Лучића” за 2018. годину, за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду објављено у 2017. години.

Награда, у нето износу од 300.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Веселина Лучића.

Критеријуми које књижевно дело мора да задовољи:
• дело мора бити oстварење једног аутора,
• дело мора бити објављено као засебна монoграфија у најмање 300 примерака, са ЦИП записом и ISNB бројем,
• дело треба да има 3 табака, тј. 48 страна,
• дело мора бити објављено први пут у 2017. години,
• у избор могу ући само уметничка остварења: роман, збирка приповедака, збирка песама, драма, есеј, путопис и мемоари.
Уз пријаву је пожељно приложити рецензије.

Рок за подношење пријава је од 26. фебруара до 27. априла 2018. године.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 1, са назнаком – Конкурс за „Награду Веселина Лучића“ за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду“.

Уз пријаву поднети 6 (шест) примерака књижевног остварења, потврду о радном односу на Универзитету у Београду и кратку биографију.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Избор најбољег књижевног остварења обавља жири којег образује Одбор Задужбине. На основу предлога жирија Одбор Задужбине доноси коначну одлуку о додели награде.

Избор најбољег књижевног остварења врши жири именован од стране Одбора Задужбине, који предлог одлуке о додели награде доставља Одбору Задужбине.


2. Расписује се Конкурс за доделу „Награде Веселина Лучића” за 2018. годину, за најбоље научно остварење наставника и сарадника Универзитета у Београду, објављено у 2017. години.

Расписује се Конкурс за доделу „Награде Веселина Лучића” за 2018. годину, за најбоље научно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду, објављено у 2017. години.
Награда, у нето износу од 300.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Веселина Лучића.

Кандидати на Конкурс могу пријавити следећа научна остварења:
• монографија,
• поглавље у монографији,
• научни рад.

Наведена научна остварења морају бити штампана код еминентног домаћег, односно страног издавача (пожељно је приложити рецензије).

Неће бити узети у разматрање зборници радова са научних скупова, као и уџбеничка литература.

Рок за подношење пријава је од 26. фебруара до 27. априла 2018. године.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 1, са назнаком – Конкурс за „Награду Веселина Лучића“ за најбоље научно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду“.

Уз пријаву поднети 6 (шест) примерака научног остварења, потврду о радном односу на Универзитету у Београду и кратку биографију.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Избор најбољег научног остварења врши жири именован од стране Одбора Задужбине, који предлог одлуке о додели награде доставља Одбору Задужбине.


На основу предлога жирија, Одбор Задужбине доноси коначну одлуку о додели награда, коју објављује на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси“. На одлуку о додели награда кандидати имају право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова Универзитета, на телефон: (011) 3207-426.