UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OASA-23040 i IASA-23040 – Arhitektonske konstrukcije 3: Januarski ispitni rok – Uvid u ispitne radove i kolokvijume

Obaveštenje

Studijska celina:
Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije 3

Predmet:
OASA-23040: Arhitektonske konstrukcije 3
IASA-23040: Arhitektonske konstrukcije 3

Obaveštavaju se studenti II godine Osnovnih i Integrisanih akademskih studija da će uvid u redovne i naknadne kolokvijume, i ispitne radove iz januarskog roka iz predmeta Arhitektonske konstrukcije 3 održati u četvrtak, 22. februara 2018. godine u sledećim terminima:

13.30h kod doc. dr Budimira Sudimca u kabinetu 250 uvid imaju sledeće grupe studenata:
• redovni kolovijumi:
1. kolokvijum – 1. grupa (smena)
2. kolokvijum – 2. grupa (smena)
3. kolokvijum – 1. i 2. grupa (smena)
4. kolokvijum – 2. grupa (smena)
• naknadni kolokvijum: 3. kolokvijum
• ispit: 1. grupa livena ab konstukcija i 1. grupa prefabrikovana ab konstrukcija

16.00h kod prof. dr Aleksandre Krstić Furundžić u kabinetu 250 uvid imaju sledeće grupe studenata:
• redovni kolokvijum:
1. kolokvijum – 2. grupa (smena)
2. kolokvijum – 1. grupa (smena)
4. kolokvijum – 1. grupa (smena)
• naknadni kolokvijum: 1, 2. i 4. kolokvijum
• ispit: 2. grupa livena ab konstrukcija i 2. grupa prefabrikovana ab konstrukcija

Iz kabineta za Arhitektonske konstrukcije 3