УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Насловна страница “Будућност становања – аспекти одрживости будућег становања у Србији”

Са задовољством Вам представљамо књигу “Будућност становања – аспекти одрживости будућег становања у Србији”, групе аутора: проф. Борислава Петровића, ван.проф. Ивана Рашковића, Душана Стојановића, доцента Павла Стаменовића и асис. Далије Дуканац (издавач: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет).

Извод из рецензије:
… “Књига коју заједно потписује група аутора Борислав Петровић, Иван Рашковић, Душан Стојановић, Павле Стаменовић и Далиа Дуканац, „Будућност становања – аспекти одрживости будућег становања у Србији“ опсежан је рукопис постављен на ауторским текстовима са личним критичким ставовима који реферишу на област стамбене архитектуре, једну зону бављења архитектонском професијом изузетне ширине од немерљиво великог утицаја на шири културни миље и свеукупну вредност и ниво средине.

Најпре почевши од директног одраза на физичку структуру, изглед и лица градова, удобност живота њихових житеља, њихову личну срећу, па све до полуга друштвених, социјалних, економских, еколошких и идеолошких и других аспеката односа према широј друштвеној заједници, закључно са наставним методологијама едукативних процеса код образовања стручног подмлатка.

Buducnost-stanovanja_naslovna_opt

Корице књиге “Будућност становања – аспекти одрживости будућег становања у Србији”

Сасвим је јасно да покушај антиципације будућег развоја ове дисциплине, због свих својих поменутих импликација, по себи већ привлачи велику пажњу и интерес и то не само стручног дела читалачке публике. Аутори овим издањем тиме на себе смело преузимају део историјског бремена у трагању ка унапређењу квалитета професионалног бављења струком али, како сами наводе, на непретенциозан начин, желећи да својим записима најпре у вишегодишњем одсуству овакве врсте дела, документују историјски тренутак а затим и сасвим практично понуде могуће виђење непосредније будућности.

Заснована на коренима дисциплине ослоњеним на личности М. Бајлона, Б. Несторовића, Б. Миленковића, те позитивним резултатима следеће генерације афирмисаних аритеката А. Стјепановића, М. Лојанице, М. и Д. Марушића и многих других, али и на ставовима, искуствима, размишљањима, знањима и полемикама личних гледишта аутора, разнолике старосне структуре, књига нас динамично води кроз суштинске рефлексије на архитектуру становања са инвентивним и проницљивим параболама између историјских чињеница, актуелних искустава све до документованих, примењених методологија које у неку руку могу бити схваћене као полигон за испитивање излазних опредељења.

Књига, поред овога, такође почива и на референтној научно-теоријској историјској и сасвим актуелној грађи из ове области, на богатим упоредним референцама како уже стручних, архитектонских, тако и филозофских , социолошких и легислативних текстова, У. Ека, Ж. Дериде, Ж. Бодријара, Ж. Делеза, М. Фукоа и других, који су кључни за право, суштинско разумевање ове сложене материје, формирајући на тај начин и једну вредну збирку референтних ослонаца свих комплементарних сфера свеобухватне области стамбене архитектуре.

Овде треба напоменути да ово није текст написан и конципиран са нагласком на преузетим и интерпретираним теоријским ставовима и филозофемама, већ на сопственим, аутентичним методолошким открићима, са поглављима која садрже бројне, конкретне пројектентске препоруке и упутства. Те чињенице овај рукопис чине изузетно савременим, актуелним, исто колико и широко употребљивим и практичним.”…

арх. Владимир Лојаница, редовни професор
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Buducnost_stanovanja_knjiga_07

Студија случаја 01 – Београд, Раковица, ул. Славка Родића бр 4ђ

Buducnost_stanovanja_knjiga_09

Конкурсни рад на интернационалном конкурсу: Self Sufficient City, аутори: Борис и Борислав Петровић, 2009.

Извод из рецензије:
… “Ово дело је веома актуелно и потребно. Сложена стамбена проблематика која се у књизи на успешан и модеран начин разматра је и научно-стручно и друштвено значајна јер се тиче како таоријског промишљања разних видова одрживости будућег становања у Србији, с једне, тако и јавних стамбених политика и пракси у последњих стотинак година, с друге стране.

Рукопис дела је настајао неколико година у оквиру пројекта „Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања“.

Buducnost_stanovanja_knjiga_12

Студио СП4 Вишепородично становање III ОАСА 2014/15 – Самодовољни град | Студент: Лука Бунчић, Тема: Стамбена петља

Buducnost_stanovanja_knjiga_13

Студио СП4 Вишепородично становање III ОАСА 2014/15 – Самодовољни град | Студент: Сара Васић, Тема: Мöбиус

Може се закључити да су петоро аутора ове монографије на завидном професионалном нивоу анализирали разне аспекте одрживости будућег становања у Србији. Реч је о афирмисаним, самосвесним, даровитим и награђиваним (на међународним и домаћим конкурсима) проактивним истраживачима, веома обавештеним и интердисциплинарно оријентисаним ауторима који добро познају литературу из области техничких, друштвених и хуманистичких наука и тако прате светске и европске теорије и праксе водећи, притом, рачуна о урбаним и стамбеним трансформацијама које настају под утицајем глобализације и транзиције.

Посебно је вредно хвале то што коаутори спроводе сопствена истраживања (студије случајева, студије изводљивости, апликативне студије …), ослањајући се на добру традицију Београдске школе становања која се деценијама развија на Архитектонском факултету у Београду.

За похвалу је и то што као наставници посвећено раде на стручном усавршвању својих студената чији су бројни радови такође презентовани на страницама ове књиге. Најзад, оно у чему их сада треба подржати јесте да њихови пројекти што пре постану саставни део јавне стамбене политике и праксе у Србији зато што реализовани квалитетни пројекти временом постају најбољи узори за успешне алтернативне стамбене праксе у насељима будућности.”

др Сретен Вујовић, редовни професор
Универзитет у Београду – Филозофски факултет

НАСЛОВ: Будућност становања – аспекти одрживости будућег становања у Србији
УРЕДНИЦИ: проф. Борислава Петровића, ван.проф. Ивана Рашковића
АУТОРИ: проф. Борислав Петровић, ван.проф. Иван Рашковић, Душан Стојановић, доцент Павле Стаменовић и асис. Далиа Дуканац
ИЗДАВАЧ: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, Београд
ЗА ИЗДАВАЧА: проф. др Владан Ђокић, декан
Рецезенти: проф. арх. Владимир Лојаница, проф. арх. Крешимир Рогиина, проф. др Сретен Вујовић, социолог
Дизајн и  припрема за штампу: Сара Васић, B.Arch., Драгана Добрисављевић, M.Arch.
КОРИЦЕ: Ксенија Милошевић, M.Arch.
Техничка подршка: Милош Костић, Ана Раковић
Тираж: 200
Број страна: 238
ISBN: 978-86-7924-173-3
Година: 2017.