UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Stipendije Republike Slovenije za osnovne, master i doktorske studije na slovenačkim univerzitetima

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije uputilo je Rektoratu Univerziteta u Beogradu informacije o konkursu za dodelu stipendija Republike Srbije za akademsku 2018/2019. godinu.

Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije nudi 18 stipendija za studente Republike Srbije.

Stipendije su namenjene studentima osnovnih, master i doktorskih studija. Period boravka je od 3 do 10 meseci. Stipendije nisu namenjene za kompletne studije, već samo za boravak od 1-2 semestra.

Za stipendiju mogu da konkurišu studenti, koji će u trenutku završetka boravka na slovenačkim univerzitetima imati manje od 26 godina, a studenti na doktorskim studijama manje od 30 godina.

Studenti treba da poseduju odlično znanje slovenačkog jezika, minimum B2, osim ako je student sa mentorom dogovorio engleski jezik kao jezik instrukcije (samo za PhD studente).

Stipendija obuhvata:
1. mesečni iznos od 296,- Eur;
2. besplatan smeštaj;
3. osnovno zdravstveno osiguranje;
4. iznos od 52,50 Eur za menzu koju će student dobijati od Studentske organizacije u Sloveniji;

Zainteresovani kandidati treba da pripreme sledeću dokumentaciju:
1. Application form
2. Acceptance letter

Oba dokumenta mogu da se skinu sa sledećeg linka:
https://eng.cmepius.si/programmes/bilateral-scholarships/

Application form treba poslati, kako u elektronskoj formi, tako i u štampanoj verziji i priložiti zajedno sa drugom dokumentacijom.

Acceptance letter treba da potpiše ovlašćeno lice na jednom od slovenačkih univerziteta, tj. fakulteta na kojem kandidat želi da studira. Zainteresovani kandidati treba odmah da kontaktiraju slovenački univerzitet i da zamole da im se potpiše Acceptance letter.

PhD studenti treba da pronađu adekvatnog mentora na slovenačkom univerzitetu i da dogovore svoj istrazivački rad, jezik instrukcije i da zamole da im se potpiše Acceptance letter.

Pored ova dva formulara, potrebna je i sledeća dokumentacija:
3. fotokopija prve dve strane pasoša;

4. jedno Pismo preporuke od strane profesora sa svog matičnog fakulteta za studente BA ili MA studija, a dva Pisma preporuke za PhD studente. Pisma treba da budu na engleskom jeziku. Ukoliko nisu, potreban je prevod od strane sudskog tumača za slovenački ili engleski jezik.

5. BA studenti: kopija diplome srednje skole i svedocanstva 4. godine, uverenje o upisu na fakultetu, sve uredno prevedeno od strane sudskog tumača za slovenački ili engleski jezik; MA studenti: kopija diplome srednje škole i svedočanstva 4. godine, kao i diploma i dodatak diplome osnovnih studija; ako student nema dodatak diplome (ima samo diplomu), mora da priloži i uverenje o položenim ispitima tokom osnovnih studija.

Ukoliko je student već polagao i neke ispite sa MA studija, potrebno je i uverenje o položenim ispitima sa master studija. Potrebna je i potvrda o upisu na master studije. Sva dokumentacija treba da bude uredno prevedena od strane sudskog tumača za slovenački i engleski jezik.

PhD studenti: kopija diplome i dodatka diplome osnovnih studija (ako student nema dodatak diplome (ima samo diplomu), mora da priloži i uverenje o položenim ispitima tokom osnovnih studija), kopija diplome master studija, uverenje o položenim ispitima na master studijama, potvrda o upisu na doktorskim studijama. Sva dokumentacija treba da bude uredno prevedena od strane sudskog tumača za slovenački i engleski jezik.

6. Ukoliko kandidati imaju sertifikat o znanju slovenačkog i engleskog jezika, to može da bude i dodatna prednost.

Molimo da prevodi od strane sudskih tumača budu tačni i da obavezno spoje dokumenta sa kojih se prevodi zajedno sa prevodom (nikako razdvajati).

Zainteresovani kandidati moraju da dostave dokumentaciju (sve od 1-6) najkasnije do 16. marta 2018. godine u Rektorat Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 1, prvi sprat, Sektor za međunarodnu saradnju – kancelarija br. 23, Marina Kostrica.

Zajedno sa dokumentacijom molimo i dopis od strane fakulteta gde se vidi da su kandidati nominovani od strane fakulteta za stipendije Republike Slovenije.

U slučaju dodatnih pitanja, kandidati mogu da se obrate Marini Kostrici (Univerzitet u Beogradu) na mail: kostrm@rect.bg.ac.rs ili na tel. +381 11 3207453.