УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије упутило је Ректорату Универзитета у Београду информације о конкурсу за доделу стипендија Републике Србије за академску 2018/2019. годину.

Министарство образовања, науке и спорта Републике Словеније нуди 18 стипендија за студенте Републике Србије.

Стипендије су намењене студентима основних, мастер и докторских студија. Период боравка је од 3 до 10 месеци. Стипендије нису намењене за комплетне студије, већ само за боравак од 1-2 семестра.

За стипендију могу да конкуришу студенти, који ће у тренутку завршетка боравка на словеначким универзитетима имати мање од 26 година, а студенти на докторским студијама мање од 30 година.

Студенти треба да поседују одлично знање словеначког језика, минимум Б2, осим ако је студент са ментором договорио енглески језик као језик инструкције (само за PhD студенте).

Стипендија обухвата:
1. месечни износ од 296,- Еур;
2. бесплатан смештај;
3. основно здравствено осигурање;
4. износ од 52,50 Еур за мензу коју ће студент добијати од Студентске организације у Словенији;

Заинтересовани кандидати треба да припреме следећу документацију:
1. Application form
2. Acceptance letter

Оба документа могу да се скину са следећег линка:
https://eng.cmepius.si/programmes/bilateral-scholarships/

Application form треба послати, како у електронској форми, тако и у штампаној верзији и приложити заједно са другом документацијом.

Acceptance letter треба да потпише овлашћено лице на једном од словеначких универзитета, тј. факултета на којем кандидат жели да студира. Заинтересовани кандидати треба одмах да контактирају словеначки универзитет и да замоле да им се потпише Acceptance letter.

PhD студенти треба да пронађу адекватног ментора на словеначком универзитету и да договоре свој истразивачки рад, језик инструкције и да замоле да им се потпише Acceptance letter.

Поред ова два формулара, потребна је и следећа документација:
3. фотокопија прве две стране пасоша;

4. једно Писмо препоруке од стране професора са свог матичног факултета за студенте БА или МА студија, а два Писма препоруке за PhD студенте. Писма треба да буду на енглеском језику. Уколико нису, потребан је превод од стране судског тумача за словеначки или енглески језик.

5. БА студенти: копија дипломе средње сколе и сведоцанства 4. године, уверење о упису на факултету, све уредно преведено од стране судског тумача за словеначки или енглески језик; МА студенти: копија дипломе средње школе и сведочанства 4. године, као и диплома и додатак дипломе основних студија; ако студент нема додатак дипломе (има само диплому), мора да приложи и уверење о положеним испитима током основних студија.

Уколико је студент већ полагао и неке испите са МА студија, потребно је и уверење о положеним испитима са мастер студија. Потребна је и потврда о упису на мастер студије. Сва документација треба да буде уредно преведена од стране судског тумача за словеначки и енглески језик.

PhD студенти: копија дипломе и додатка дипломе основних студија (ако студент нема додатак дипломе (има само диплому), мора да приложи и уверење о положеним испитима током основних студија), копија дипломе мастер студија, уверење о положеним испитима на мастер студијама, потврда о упису на докторским студијама. Сва документација треба да буде уредно преведена од стране судског тумача за словеначки и енглески језик.

6. Уколико кандидати имају сертификат о знању словеначког и енглеског језика, то може да буде и додатна предност.

Молимо да преводи од стране судских тумача буду тачни и да обавезно споје документа са којих се преводи заједно са преводом (никако раздвајати).

Заинтересовани кандидати морају да доставе документацију (све од 1-6) најкасније до 16. марта 2018. године у Ректорат Универзитета у Београду, Студентски трг 1, први спрат, Сектор за међународну сарадњу – канцеларија бр. 23, Марина Кострица.

Заједно са документацијом молимо и допис од стране факултета где се види да су кандидати номиновани од стране факултета за стипендије Републике Словеније.

У случају додатних питања, кандидати могу да се обрате Марини Кострици (Универзитет у Београду) на маил: kostrm@rect.bg.ac.rs или на тел. +381 11 3207453.