УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Извор вести: Министарство одрживог развоја и туризма: Расписан међународни конкурс за концепт и садржај црногорске поставке на Бијаналу у Венецији

Министарство одрживог развоја и туризма расписује међународни конкурс за концепт и садржај црногорске поставке на 16. Бијеналу архитектуре у Венецији 2018. године

Тема Бијенала:
Freespace/ Слободни простор

Комесар
Др Душан Вуксановић, д.и.а.
Главни државни архитекта

Кустос
Др Соња Радовић‐Јеловац, д.и.а.
Подгорица, Црна Гора

19.01.2018.

01 Увод

La Biennale di Venezia di Architettura
Freespace / Слободно простор
Montenegro

Emerging Resilience: Reimage voids through sharing values

Међународна изложба архитектуре La Biennale di Venezia di Architettura сматра се најзначајнијим мјестом представљања токова и домета савремене архитектуре. У циљу унапређења међународне препознатљивости и свог имиџа, Црна Гора планира учешће и на предстојећем XVI Бијеналу архитектуре који ће се одржати од 26.05. до 25.11.2018. године.

Тему 16. Бијенала архитектуре у Венецији – Freespace / Слободни простор, одабрале су и дефинисале умјетничке директорице Бијенала Yvonne Farrell и Schelly McNamara. Опис тематског оквира, као и образложење концепта изложбе, може се преузети са интернет адресе: http://www.labiennale.org/en/news/freespace-16th-intl-architecture-exhibition-2018

Министарство одрживог развоја и туризма Црне Горе (расписивач) расписује међународни конкурс за концепт и садржај црногорске поставке за представљање државе Црне Горе на 16. Међународној изложби архитектуре у Венецији (La Biennale di Venezia) 2018. године.

Конкурс је: по врсти интернационални; по задатку концептно‐идејни; по начину предаје анониман; по облику једностепени.

02 Тема међународне изложбе архитектуре

За 16. Међународну изложбу архитектуре у Венецији (La Biennale di Venezia di Architettura) 2018. године кустоси и умјетничке директорице Yvonne Farrel и Shelley McNamara поставиле су тему: Слободан простор / FreeSpace.

У обавјештењу за јавност кустоси образлажу како ће се ново издање изложбе фокусирати на осјећај хуманог у раду архитеката, као и квалитет самог простора обогаћеног „’бесплатним даровима’ природних ресурса, попут свјетлости сунца и мјесеца, ваздуха, гравитације и материјала“.

„Freespace слави капацитет архитектуре да пронађе додатну и неочекивану великодушност у сваком пројекту ‐ чак и унутар већине приватних, одбрамбених, ексклузивних или комерцијално ограничених услова.“ Према ријечима кустоса, ова тема подстиче ново гледање на свијет у којем архитектура осигурава добробит и достојанство сваког грађанина.

Умјетничке директорице истичу да “изложба позива на емоционално и интелектуално ангажовање многих који долазе на Бијенале како би боље разумјели архитектуру, подстакли расправу о темељним архитектонским вриједностима и прославили доказани и трајни допринос архитектуре човјечанству”.

Тематизација кустоса и умјетничких директорица Yvonne Farrell и Shelley McNamara за 16. Међународну изложбу архитектуре у Венецији (La Biennale di Venezia di Architettura) 2018. године, као и изјаве са конференције за медије дате су опширније у изворној форми на сљедећим линковима:

http://www.labiennale.org/en/architecture/2018

https://www.youtube.com/watch?v=heg72H6Wseg

http://www.labiennale.org/en/news/freespace‐16th‐intl‐architecture‐exhibition‐2018

https://www.archdaily.com/873126/grafton-architects-yvonne-farrell-shelley-mcnamara-2018-venice-venezia-architecture-biennale-free-space

http://www.labiennale.org/en/news/curators‐biennale‐architettura‐2018

Очекује се да ће дефинисана тема конкурса подстаћи мултидисциплинарне тимове у земљи и иностранству на проблематизацију, критичко‐системску анализу, промишљање нових модела и нових парадигми које уважавају принцип резилијентности (Resilinece) – што подразумијева адаптибилност, трансформабилност кроз екосистемски и процесно оријентисан приступ за будуће моделе и стратегије просторног развоја.

Од учесника се очекују концепт и садржај црногорске поставке.

„Позивамо све учеснике и све националне павиљоне да у Венецију доведу свој слободни простор, да бисмо сви заједно могли да откријемо различитост, специфичност и континуитет у архитектури која се заснива на људима, мјесту, времену, историји, те да одрже културу и важност архитектуре на овој динамичној планети.“

Кустоси 16.Бијенала у Венецији Yvonne Farrell и Shelley McNamara.

03 Пројекат представљања Црне Горе

EMERGING RESILIENCE / Резилијентност у настајању

Деценије обиљежене транзицијом оставиле су трага у доменима социо‐економских и просторних трансформација у погледу урбаног развоја, индустријске, урбане и руралне регенерације, те социо‐културолошких односа. Генерални проблем је непостојање кохерентног модела који ће обезбиједити теоријски и практичан оквир за бављење процесно‐оријентисаним приступом.

Један од могућих праваца је резилијентност (resilinece), не као концепт, већ као инструмент за развој флексибилних сценарија у циљу остваривања високог степена синергије природе и културе у локалном контексту. Уважавајући тему Бијенала у Венецији 2018. године кустос црногорске поставке Соња Радовић‐Јеловац, д.и.а, инсистира на ширем истраживачком оквиру пројекта представљања Црне Горе…

Опширније:
Распису међународног конкурса за концепт и садржај црногорске поставке за представљање државе Црне Горе на 16. Међународној изложби архитектуре у Венецији (Ла Биеннале ди Венезиа) 2018. године.

04 Садржај пројекта представљања Црне Горе

Црногорска поставка на предстојећем Бијеналу у Венецији 2018. године замишљена је као колаборативна истраживачка платформа, односно међународна мрежа.

У три корака, мрежа ће третирати задату тему:

PART 1 _ BEFORE
THEORY AS NEW PRAXIS

Пројекат поставке
У циљу добијања што конкретнијег, комуникативнијег, реалнијег и изводљивијег  концепта предвиђен је разговор између кустоса и комесара и заинтересованих за учешће на конкурсу. До њега би дошло непосредно након расписивања конкурса (учесници ће бити накнадно обавијештени о датуму и термину разговора).

Теоријско истраживање биће публиковано у каталогу/компендијуму
У циљу тематског обједињавања појединачних доприноса каталогу/компендијуму, предвиђена је трибина која ће бити организована уочи свечаног  отварања црногорске поставке, а која ће окупити реномирана имена из области резилијентног приступа стратегијском планирању простора.

PART 2 _ DURING
EMERGING RESILIENCE

Конференција
Током трајања Бијенала предвиђена је конференција о темама које се односе на резилијентни приступ стратегијском планирању слободних простора са циљем продубљивања дискурса.

PART 3 _ AFTER
ADAPTABILITY

Публикација
Публикација је  замишљена  као  каталог/компендијум, који  ће  свједочити  о  свим  аспектима црногорског присуства на 16. Бијеналу архитектуре у Венецији.

Након Бијенала планирана је промоција резултата у складу са различитим захтјевима и формама презентовања.

05 Право учешћа

Право учешћа на овом конкурсу имају сва физичка и правна лица, изузев лица која су непосредно ангажована у организовању конкурса, као и лица која су им у најужем сродству и/или која непосредно са њима сарађују у вријеме трајања конкурса.

06 Предмет конкурса

Предмет конкурса су концепт и садржај црногорске поставке на 16. Међународној изложби архитектуре у Венецији. Концепт и садржај потребно је презентовати у краткој илустративној и наративној форми, у складу са пропозицијама датим у садржају конкурсног рада.

Након објаве резултата конкурса, првонаграђени ауторски тим приступиће изради и реализацији пројекта у сарадњи са кустосом и њеним тимом. Постоји могућност да првонаграђени ауторски тим учествује и у осмишљавању и реализацији укупног концепта визуелног сегмента поставке.

07 Циљ конкурса

Циљ конкурса су оригинални концепт и садржај црногорске поставке, једнако прилагођени и задатку и простору у којем ће се налазити, с амбицијом подстицања размјене информација и дискусије. Концепт и садржај треба схватити као иницијалну фазу колаборативног процеса који ће резултирати реализацијом црногорске поставке.

08 Локација црногорског павиљона

Позиција павиљона Црне Горе ‐ Palazzo Malipiero, Венеција

Пројекат ће бити изложен у периоду од 26.05. до 25.11.2018. године у павиљону Црне Горе, у Палати Малипиеро у Венецији.

Адреса павиљона: Palazzo Malipiero (ground floor), San Marco 3078‐3079/А, Ramo Malipiero. Детаљније информације о архитектонским карактеристикама простора објављене су на сајту: Министарство одрживог развоја и туризма

09 Начин и динамика конкурсних активности

Конкурсне активности почињу даном објављивања конкурса у средствима јавног информисања. Објава конкурса и пратећи конкурсни материјал јавно ће бити доступан преко интернет странице: http://www.mrt.gov.me

Конкурс је отворен од 19. јануара 2018. године до 09. фебруара 2018. године.

Сви учесници могу поставити питања о конкурсу до рока предвиђеног за предају радова. Питања се могу постављати путем email адресе: biennale.arch2018@mrt.gov.me

Контакт особа: Мр Сандра Лалић, диа, координатор.

Учесници конкурса треба да доставе упаковане радове до 9. фебруара 2018. године. до 14.00 часова архиви Министарства одрживог развоја и туризма. Уколико се конкурсни рад шаље поштом важи поштанска биљешка са датумом 8. фебруар 2018. године. Неблаговремено приспјели и непотпуни радови неће се разматрати у поступку жирирања.

Резултати конкурса биће саопштени у периоду од 12. фебруара до 15. фебруара 2018. године.

12 Наградни фонд и буџет за реализацију

Наградни фонд за три прворангирана рјешења црногорске поставке: 30.000,00 еура

I награда: 25.000,00 еура (укључује: трошкове реализације пројекта, трошкове транспорта, шпедиције, монтаже и демонтаже поставке, преношење експоната у Црну Гору након завршетка Бијенала, путне трошкове, трошкове смјештаја за аутора/ауторски тим)
II награда: 3.500,00 еура
III награда: 1.500,00 еура

Награде ће бити исплаћене у нето износу. Завршетком конкурса и исплатом награда престају све обавезе Министарства одрживог развоја и туризма према награђеним ауторима. Предајом рада учесник конкурса прихвата све пропозиције овог конкурса.

Радови који нијесу награђени, или нијесу задовољили услове конкурса, биће враћени ауторима, односно могу бити преузети из Архиве у року од 30 дана од проглашења резултата конкурса. Након тог рока нема обавеза према учеснику у погледу чувања радова.

16 Планирани термини

Трајање 16. Бијенала архитектуре у Венецији 2018. године: 26. мај ‐ 25. нов. 2018.
Јавни позив за учешће на конкурсу 19. јануар 2018.
Рок за предају концепта и садржаја поставке: 09. фебруар 2018.
Рок за одлуку жирија: 12. фебруар 2018.
Рок за проглашење резултата конкурса и побједника конкурса: 15. фебруар 2018.
Рок за израду пројекта за извођење изложбе: 15. март 2018.
Рок за завршетак израде комплетне поставке изложбе спремне за транспорт и монтажу: 25. април 2018.
Рок за комплетирање и завршетак монтаже и свих осталих неопходних радова на реализацији поставке: 18. мај 2018.
Отварање 16. Бијенала за медије и званице: 24 ‐ 25. мај 2018.
Званично затварање 16. Бијенала и изложбе у павиљону Црне Горе: 25. новембар 2018.
Демонтажа и транспорт изложбене поставке у Црну Гору: 15. децембар 2018.

17 Конкурсна комисија - жири

1. др Соња Радовић Јеловац, д.и.а., кустос, Студио Synthesis, предсједница жирија, Црна Гора
2. др Душан Вуксановић, д.и.а., комесар, Министарство одрживог развоја и туризма, члан, Црна Гора
3. мр Драгана Ченић, д.и.а., Министарство одрживог развоја и туризма, члан, Црна Гора
4. др Светислав Поповић, д.и.а., Архитектонски факултет, Универзитет Црне Горе, члан, Црна Гора
5. мр Петар Ћуковић, историчар умјетности, Факултет визуелних умјетности, Универзитет Медитеран, члан, Црна Гора
6. Ана Дана Берош, д.и.а., самостална архитектица, члан, Хрватска
7. др Elisa Cattaneo, д.и.а., Politecnico di Milano, члан, Италија
8. мр Бранко Павић, графичар, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, члан, Србија
9. др Mosè Ricci, д.и.а., Универзитет Тренто, ДИЦАМ – Одсјек за грађевинарство, животну средину и машинско инжињерство, Италија

Извјестиоци раде у саставу:
1. мр Сандра Лалић, д.и.а., координатор, Црна Гора
2. Јована Николић, д.и.а., Црна Гора
3. Милена Радуловић, д.и.а., Црна Гора

18 Завршне одредбе

Резултати и образложење одлуке конкурсне комисије биће објављени на интернет страници: http://www.mrt.gov.me