УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

UB_fasada

UB_novi-logo-CIR

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

К О Н К У Р С  
за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената за 2017. годину

У циљу подстицања бољег успеха на студијама, развијања интересовања за научно-истраживачки и стручни рад студената, подстицања креативног и критичког мишљења, студентима основних академских студија, односно интегрисаних академских студија, Универзитет у Београду сваке године додељује награду за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената из сваке групације факултета, израђен у претходној календарској години.

Писмени, дипломски, семинарски и други студентски радови који представљају наставну обавезу, не могу се подносити на конкурс.

Награђени радови се штампају у посебном зборнику, чији је уредник проректор за науку и објављују се на интернет страници Универзитета. (http://www.bg.ac.rs/)

Рок за пријављивање радова на конкурс је 15. март 2018. године.

У прилогу сваког рада доставља се запечаћена коверта на којој је назначена шифра рада, а у којој су подаци о аутору рада и то: име и презиме, година студија, студијски програм, контакт адреса и телефон.

Радови се достављају у штампаној и електронској форми – непотписани, са шифром и кратком стручном оценом факултета oдговорној особи на факултету: др Ани Никезић, Продекану за науку (ana.nikezic@arh.bg.ac.rs)

Документ: ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Београд
Студентски трг 1