UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izbor nastavnika i saradnika

19/01/2018

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da se Referat i Sažetak referata Komisije za izbor nastavnika za užu umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje, stavljaju na uvid javnosti.

Komisija predlaže da se dr Aleksandar Videnović, dipl.inž.arh, izabere u zvanje vanrednog profesora, na Departmanu za arhitekturu, za navedenu oblast. Referat i Sažetak referata Komisije nalazi se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupani su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.

Referat Komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora na Departmanu za arhitekturu: dr Aleksandar Videnović,  dipl.inž.arh. Sažetak Komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora na Departmanu za arhitekturu: dr Aleksandar Videnović,  dipl.inž.arh.

Izložba stručno-umetničkih ostvarenja dr Aleksandra Videnovića, dipl.inž.arh, biće otvorena u subotu, 27. januara 2018. godine, u 12,00 časova, u prostorijama Arhitektonskog fakulteta, sala 200 (II sprat) i trajaće do 02. februara 2018. godine.