УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

19/01/2018

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се Реферат и Сажетак реферата Комисије за избор наставника за ужу уметничку област: Aрхитектонско пројектовање, стављају на увид јавности.

Комисија предлаже да се др Александар Виденовић, дипл.инж.арх, изабере у звање ванредног професора, на Департману за архитектуру, за наведену област. Реферат и Сажетак реферата Комисије налази се у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступани су јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Реферат Комисијe за избор у звање ванредног професора на Департману за архитектуру: др Александар Виденовић,  дипл.инж.арх. Сажетак Комисијe за избор у звање ванредног професора на Департману за архитектуру: др Александар Виденовић,  дипл.инж.арх.

Изложба стручно-уметничких остварења др Александра Виденовића, дипл.инж.арх, биће отворена у суботу, 27. јануара 2018. године, у 12,00 часова, у просторијама Архитектонског факултета, сала 200 (II спрат) и трајаће до 02. фебруара 2018. године.