UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izbor nastavnika i saradnika

18/01/2018

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da se Referat i Sažetak referata Komisije za izbor nastavnika za užu naučnu oblast: Urbanizam, stavljaju na uvid javnosti.

Komisija predlaže da se dr Aleksandra Đukić,  dipl.inž.arh., izabere u zvanje vanrenog profesora, na Departmanu za urbanizam, za navedenu oblast. Referat i Sažetak referata Komisije nalaze se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupani su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.

Referat Komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora na Departmanu za urbanizam: dr Aleksandra Đukić,  dipl.inž.arh. Sažetak Komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora na Departmanu za urbanizam: dr Aleksandra Đukić,  dipl.inž.arh.