UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Nagrada Heritage for Planet Earth ima nameru da bude deo šire strategije podizanja svesti, naročito usmerena na mlade generacije, posvećena temi krhkosti nasleđa – kulturnog i prirodnog – snažno povezanog sa ekološkom ravnotežom i klimatskim promenama planete Zemlje. Ona upućuje poziv za razvoj koncepta “kulturnog putovanja” sa mogućnostima susreta, komunikacije i dijaloga između kultura, zarad znanja i poštovanja kulturne raznolikosti i poštovanja zdravlja planete Zemlje.

Na međunarodnom nivou, lokacije od kulturnog interesa, klasifikovane i ne, i one od prirodnog interesa sve više privlače posetioce iz celog sveta; stoga, ove lokacije su obogaćene multikulturalizmom i imaju priliku da postanu pravi centri dijaloga među kulturama prisutnim na njihovoj teritoriji.

Svi akteri lanca putovanja, od stanovnika do putnika, organizatora turi, posrednika, vodiča, javne uprave itd, sa svojim uslugama dobrodošlice i gostoprimstva, imaju priliku da promovišu rast međunarodne zajednice u mirnom suživotu; prilika koja bi zbog nivoa interesa, naročito na mestima svetske baštine, mogla da se posmatra i kao obaveza zbog vrste ‘zaštite’ koja potiče od nje.

Ukoliko lokacije – od kulturnog interesa, klasifikovane i ne, i one od prirodnog interesa – postaju centri strukturirani za dijalog i sertifikovani prema međunarodnim standardima, to ne može a da ne neguje novu komercijalnu ponudu koja podstiče ekonomski razvoj zasnovan na različitoj etici, razvoj povezan sa ‘putovanjem’, ‘dobrodošlicom’, ‘gostoprimstvom’ i ‘zahvalnošću i poštovanjem raznolikosti’ masovnog broja putnika koji trenutno, potvrđeno je, prelazi milijardu godišnje; ovo će omogućiti početak korisnih refleksija o klasifikovanom i neklasifikovanom nasleđu, i takođe će stimulisati refleksije korisne za podizanje svesti o poštovanju i zaštiti ‘zdravlja’ planete Zemlje.


Povezani tekstovi:
Simpozijum Fondacije Romualdo Del Bianko: “Nasleđe za planetu Zemlju 2018”, Firenca, Italija 03-04.03.2018.
Konferencija: Kulturno dobro danas – vrednost i značenje – 12. oktobar 2017.
Izložba: Čuvari vremena – zaboravljeno industrijsko nasleđe
Regionalni restauratorski kamp u Rogljevu 2017: In vino veritas!
Regionalni restauratorski kampovi CHwB za 2015.


Svakog meseca (ukupno 12) od januara 2018. godine biće nagrađene po dve fotografije:
• 1. pobednik meseca: € 350
• 2. pobednik meseca: € 150

Sve fotografije – pobednici meseca u toku 2018. godine biće kandidati za godišnju nagradu:
• 1. pobednik godine: € 3.000
• 2. pobednik godine: € 1.000

Institut “Život izvan turizma” (Life Beyond Tourism®) deo je Fondacije Romualdo Del Bianko (Fondazione Romualdo Del Bianco®).

Učešće na konkursu je dozvoljeno svima koji su u trenutku slanja fotografije punoletni u državi čije državljanstvo imaju. Na konkurs je potrebno priložiti jednu fotografiju koja predstavlja vezu između planete Zemlje i barem dve od sledećih tema:
a. “Nasleđe (opipljivo i/ili neopipljivo)”
b. “Putovanje”
c. “Dijalog između kultura”
d. “Poštovanje raznolikosti kulturalnih izraza”
e. “Zaštita planete Zemlje”

Za učešće na konkursu potrebno je registrovati se na portalu Life Beyond Tourism i pratiti sledeće korake:
1. Ulogovati se na portal Life Beyond Tourism
2. Priložiti fotografiju prema koja zadovoljava gorenavedenim uslovima
3. Uplatu izvršiti prema instrukcijama koje dobijete putem e-maila (Paypal)

Raspis konkursa: Heritage for Planet Earth 2018

Heritage-for-Planet-Earth_logo

Fondazione-Romualdo-Del-Bianco_logo