УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Anastasios-Tellios_Resolution

Позивамо вас да присуствујете гостујућeм предавању “Ништа мање од резолуције”, др Анастазиоса Телиоса (Anastasios Tellios), ванредног професора теорије и праксе архитектонског пројектовања на Аристотеловом универзитету у Солуну, које ће се одржати у петак, 08. децембра 2017. године у 12.30h у сали 200. Предавање је организовано у оквиру наставе на II години програма МАС Унутрашња архитектура, предмет Методе истраживања кроз дизајн – ван. проф. др Драгана Васиљевић Томић, и III години програма ОАСА и ИАСА, предмет Методологија пројекта – ван. проф. др Владимир Миленковић.

Добродошли!


Резолуција.
Резолуција се појављује не само као формална карактеристика архитектуре, већ као суштина онога од чега је састављена. Ради се о артикулацији архитектонског простора као кластера сједињених фрагмената и честица. Истражује се пројектована и изграђена архитектура као и инсталације различитих размера и типологија како би се утврдила комплексност употребе процедура базираних на појачаној контроли и/или детерминацији.

Nothing Less Than Resolution
The lecture addresses design complexity through the use of procedures based on the increase of resolution. Thus, via the articulation of architectural space as unified aggregation of small fragments and particles. It investigates designed, fabricated or built architectural projects and installations over a variety of scales and typologies. Resolution, under this prism, appears not only as a formal characteristic of architecture, but in the very essence of its compositional elaboration.

Anastasios-Tellios

Anastasios Tellios

Dr. Anastasios Tellios
Architect, Dip. Arch. AUTh, M.Arch (Dist.) Bartlett UCL, PhD AUTh

Since 2008 he is Assistant Professor and now Associate Professor of Architectural Design: Theory and Practice at School of Architecture, AUTh, Thessaloniki. He is participating in projects, research programs and international architectural competitions in the areas of architectural and urban design. He has participated in numerous conferences, workshops in Greece and abroad and in research and funded programs concerning architecture, urban design and architectural education. He is an active architect located in Thessaloniki, Greece. He is co-founder, together with Despoina Zavraka, of architectural office TTDZ Architects.

anastasiostellios.blogspot.com

Anastasios-Tellios_Agile-Design-cover

Anastasios Tellios (уредник) – Agile Design: Advanced Architectural Cultures, CND Publications, Солун, 2014. | кликнути за увећање