UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Serija događaja ”O arhitekturi 2017” – predavanje: ”Simulacija energetske realnosti…” – Dr Sonja Dragojlović-Oliveira

Pozivamo vas da prisustvujete uvodnom izlaganju dr Sonje Dragojlović-Oliveire, uvodničara Konferencije “O Arhitekturi” u četvrtak, 07. decembra 2017. godine, u 19.15 časova, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta u Beogradu:

”Simulacija energetske realnosti… Arhitekta 21. veka usvaja ili se prilagođava post-digitalnoj arhitekturi velikih podataka?” (Energy Modelled Realities… The 21st Century Architect as an Adopter or Adapter to Data Driven Design?)

Dr Sonja Dragojlović-Oliveira, Velika Britanija

Predavanje  se dešava u okviru 5. međunarodnog multimedijalnog događaja “O Arhitekturi“.

Ulaz je slobodan. Dobrodošli!

Sonja_Dragojlovic-Oliveira_predavanje_thumb

Apstrakt predavanja:
U post-digitalnom dobu sve više dizajniranog sveta, simulacije koje tradicionalno inženjeri vrše, počinju drugi da preduzemaju. Uz rastuće mere energetske efikasnosti i porast novih tehnologija energetske analize, vrh arhitektonskih firmi u Velikoj Britaniji i SAD promovišu upotrebu energetskog modeliranja. Iako se državni mediji i stručne mreže u Evropi i SAD sve više angažuju za to da arhitekte preduzimaju energetsku simulaciju, malo je poznato kako ovo proširenje odgovornosti u dizajnu pogađa zapravo arhitekte.

Kako se arhitekte prilagođavaju ovim novim praksama? Kakvi su efekti tehnologija za simulacije energije na dizajn procese? Šta ostaje netaknuto i šta se menja? Da li se arhitekte prilagođavaju ili jednostavno usvajaju ovaj novi proces u svojoj dizajn praksi?

Ova i druga pitanja su istražena kao deo velikog istraživačkog projekata u Velikoj Britaniji i SAD pod vodstvom Dr Sonje Dragojlović-Oliveire.

Analiza se zasniva na teoriji Technology Acceptance Model (TAM) koristeći intervjue i fokus grupe sa 48 učesnika, u osam velikih međunarodnih arhitektonskih firma u Londonu, Bristolu, Mančesteru, Njujorku i Bathu. Preliminarni rezultati ukazuju na različite organizacione, timske i projektne pristupe sa naglaskom na legitimizacije projektnih pretpostavki u svim firmama.

Rezultati analize predstavljaju inicijalan pregled procesa projektovanja energije, u ranim fazama dizajna, u Velikoj Britaniji i SAD. Rezultati, takođe, omogućavaju novo razumevanje procesa kroz koji arhitekte pregovaraju značenje energije u dizajnu. Ovaj projekat se fokusira na arhitekte u Velikoj Britaniji i SAD, uvažavajući da i drugi kulturni konteksti omogućavaju dalje uvide.

Sonja-Dragojlovic-Oliveira-portret

Dr Sonja Dragojlović-Oliveira

Biografija:
Sonja Dragojlović-Oliveira (PhD, MScIREB, B(Arch)hons)) je, nakon završenih studija na Makintoš školi arhitekture (Mackintosh School of Architecture) u Glazgovu i Akademiji likovnih umetnosti (Academy of Fine Arts) u Beču, magistrirala na Metropolitan Univerzitetu u Londonu i doktorirala na Univerzitetu Reading (University of Reading). Poslednjih 15 godina je radila kao vodeći arhitekta i viši menadžer dizajna u internacionalinim nagrađivanim firmama u Engleskoj, Austriji, Mađarskoj, Dubajiu i Portugalu. Trenutno, predaje arhitektutu i ekološki inženjering na Univerzitetu Zapadne Engleske (University of the West of England) osnivajući među ostalim nove predmete o efikasnosti vodenih resursa u urbanizmu, nagrade za najbolje naučne radove 2016. i brojne inicijative razmene znanja.

Sonja vodi brojne naučne projekte za Ministarstvo poslovanja, energetike i industrijske strategije Velike Britanije (UK Department of Business, Energy and Industrial strategy) kao i saradnje sa deset vodećih arhitektonskih firmi u Amercici i Engleskoj, uključujući rad sa vodećim mrežama umetnika, vajara, fotografa i ekonomista. Njeni projekti su objavljeni u državnim reportažama Velike Britanije, međunarodnim časopisima, časopisima nacionalnog značaja, kao i objavnjeni u zbornicima međunarodnih naučnih skupova.

Sonja je član naučnog međunarodnog odbora ‘Passive Low Energy Architecture’ (PLEA) mreže, univerzitetski predstavnik u Evropskoj arhitektonskoj naučnoj ARENA mreži, član mnogih naučnih odbora razmene znanja u oblasti integracije ekološke arhitekture u obrazovanju. Njena trenutna istraživanja bave se dizajn interfejsom između energetskog, kontrolisanog okruženja, evaluacije i emocija u dizajnerskoj praksi u Americi i Velikoj Britaniji.

University_of_the_West_of_England_logo