UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Predavanje i prezentacija knjige: “Finansiranje kooperativnog grada” – dr Levente Poliak (Levente Polyak)

Kooperativni grad: Ekonomija zajednice i finasiranje prostora za potrebe građana

U okviru serijala “Ka drugačijem gradu” pozivamo vas na predavanje i prezentaciju knjige “Finansiranje kooperativnog grada” (“Funding the Cooperative City: Community Finance and the Economy of Civic Spaces”) dr Levente Poliaka, u utorak, 28. novembra 2017. godine, u 18.00 časova, u Centru za kulturnu dekontaminaciju (CZKD) u Birčaninovoj 21, Beograd. Razgovor će biti na engleskom jeziku.

Poslednjih godina kulturni, društveni i prostori namenjeni zajednici postali su laboratorija novih oblika života, rada, učenja i kolektivne razmene. Međutim, ovi prostori suočavaju se sa mnogim poteškoćama u uspostavljanju stabilnih ekonomskih struktura, ili finansijskih modela kako bi osigurali svoje dugoročne aktivnosti i relativnu autonomiju.

U mnogim zemljama je nedavna ekonomska recesija kulminirala nestankom i devastacijom prostora, što je istovremeno u mnogim evropskim gradovima izazvalo građane da stvore mogućnosti za alternativne modele urbanističkih razvojnih procesa koji su proizvedeni od strane korisnika, često adaptiranjem i ponovnom upotrebom neiskorišćenih objekata, prostora ili zemljišta. U gradovima u kojima su se desile snažne kolaboracije različitih aktera stvorili su se i uslovi za dugotrajne projekte i mogućnosti. U drugim slučajevima, projekti ponovne upotrebe generisani od strane korisnika bili su instrumentalizovani i inkorporirani u institucionalne ili profitne razvojne procese grada. Ipak, treba naglasiti, da u slučajevima odsustva kredibilnih predstavnika javnog sektora, neprofitni privatni i civilni sektor postaju čuvari javnog interesa, funkcija i usluga.

Iako tržišno orjentisan urbani razvoj ugrožava mnoge prostore namenjene zajednici, brojni korisnici su u međuvremenu stekli neophodna znanja i veštine koje su im omogućile da naprave sledeći korak ka održivosti tih prostora. U želji da konsoliduju svoje prisustvo u obnovljenim prostorima, mnoge inicijative se sve više oslanjaju na moć lokalne zajednice, građane i nove ekonomske aktere koji bi mogli da podrže njihove aktivnosti. Tako u nekim slučajevima, zajedničko i kooperativno vlasništvo isključuju mogućnost špekulacije nekretninama, u drugim slučajevima, nove socijalne usluge bivaju integrisane u lokalno ekonomsko tkivo, oslanjajući se na neiskorišćene resurse i kapacitete. Naime, novi procesi razvoja kooperativa upućuju i na pojavljivanje novih tipova investitora, koji funkcionišu po principima etike i održivosti, odnosno u polju definisanja novih vlasničkih i upravljačkih struktura van tržišta nekretnina.

Prezentacija će predstaviti različite aktere, prakse, modele i mehanizme koji su nastajali promenom društveno-ekonomskih sistema u različitim kontekstima, ali i novo polje eksperimentalnih finansijskih i ekonomskih modela za prostore zajednice, zadržavanjem profita u okviru nje, i obezbeđujući prostore oslobođene pritiska kapitala i tržišta.

Levente-Polyak_portret_opt

Levente Polyak

Levente Polyak je urbani planer, istraživač, zagovarač interesa zajednice i savetnik u oblikovanju javnih politika koje utiču na život lokalne zajednice. Nakon studija arhitekture na Univerzitetu u Budimpešti, zatim urbanizma na Instititu za urbanizam u Parizu i sociologije na ELTE univerzitetu u Budimpešti i EHES školi u Parizu, postaje gostujući predavač na Moholi-Nađ univerzitetu u Budimpešti i na Tehničkom univerzitetu u Beču.

Bio je gostujući predavač i na Kolumbija univerzitetu i na Visokoj školi za arhitekturu u Parizu – Malaquais, a diplomu doktora nauka u oblasti socilogije dobija na Centralnoevropskom univerzitetu.

Radio je na projektima urbane obnove u Sekretarijatu za urbanizam grada Njujorka, Gradskoj upravi za integracije u Parizu, kao i u Sekretarijatu za urbanu obnovu u Rimu. Urednik je knjige “Kooperativni grad”, ko-osnivač istraživačke platforme Eutropean (Beč-Rim).

U Budimpešti je vodio Lakatlan program Arhitektonskog centra, namenjenog pružanju pomoći udruženjima i organizacijama u traženju prostora i modela ekonomske održivosti; dok je u Rimu inicirao URBACT mrežu kroz projekat “Privremena upotreba kao alat za urbanu obnovu”. Nedavno je objavio i nekoliko knjiga pod nazivom “Vacant City: Experiments in Inclusive Urban Regeneration” (2015), “Civil Város: Lakatlan ingatlanok a közösségek szolgálatában” (2016) i Funding the Cooperative City: Community Finance and the Economy of Civic Spaces (2017).

http://polyaklevente.net/
http://eutropian.org/
https://cooperativecity.org/

****** Program Ministarstva prostora „Ka drugačijem gradu“ omogućen je uz finansijsku pomoć regionalne kancelarije fondacije Hajnrih Bel u Beogradu.